Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Laureaţii Concursului Naţional "Teza de doctorat de excelenţă a anului" sunt aşteptaţi la Academia de Ştiinţe a Moldovei


8 noiembrie 2011

Joi, la 10 noiembrie 2011, începând cu ora 10.00, în Sala Azurie a AŞM (bd. Ştefan cel Mare, 1), vor fi înmânate Diplomele Laureaţilor Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2010”, iniţiat de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM. Acţiunea va avea loc în cadrul Conferinţei naţionale ştiinţifico-practice cu genericul „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri”, consacrate Zilei Internaţionale a Ştiinţei. Organizatori ai evenimentului ştiinţific sunt: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Camera de Comerţ şi Industrie a RM, Consiliul Rectorilor din Moldova.

Amintim de Hotărârea respectivă a Comisiei de atestare a CNAA din 12 mai 2011, privind desemnarea laureaţilor Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2010”:

1. Se aprobă rezultatele Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, consemnate în procesul verbal nr. 7 al şedinţei Comitetului de concurs pentru evaluarea tezelor de doctorat, din 5 mai 2011. 2. Se desemnează laureaţii Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2010” cu următoarele nominalizări:

2.1. Teza de excelenţă de doctor habilitat în medicină, gradul I, „Grefe tisulare în optimizarea regenerării osoase posttraumatice dereglate (Studiu experimental şi clinic)”, specialitatea 14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie şi 14.00.27 – Chirurgie, autor Viorel NACU, doctor habilitat în medicină, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.

2.2. Teza de excelenţă de doctor habilitat în medicină, gradul II, „Estimarea riscului asociat populaţiei Republicii Moldova şi posibilităţi de reducere a impactului pe sănătate”, specialitatea 14.00.07 – Igienă, autor Ion BAHNAREL, doctor habilitat în medicină, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.

2.3. Teza de excelenţă de doctor habilitat în medicină, gradul III, „Sindromul metabolic: consideraţii etiopatogenetice, clinice, diagnostice şi terapeutice”, specialitatea 14.00.05 – Boli interne, autor Livi GRIB, doctor habilitat în medicină, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.

2.4. Teza de excelenţă de doctor în medicină, gradul I, „Prevenţia recidivei în tratamentul ortodontic prin protezarea edentaţiilor parţiale la copii şi adolescenţi”, specialitatea 14.00.21 – Stomatologie, autor Oleg SOLOMON, doctor în medicină, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”.

2.5. Teza de excelenţă de doctor în ştiinţe fizico-matematice, gradul I, „Эпитаксия и физические свойства структурно рассогласованных слоев халькогенидных и оксидных материалов”, specialitatea 01.04.07 – Fizica stării condensate, autor Alexandr BELENCIUC, doctor în ştiinţe fizico-matematice, Institutul de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al AŞM.

2.6. Teza de excelenţă de doctor în filologie, gradul I, „Compuse şi analitisme metaforice în italiana modernă (Tendinţe şi procese derivaţionale)”, specialitatea 10.02.05 – Limbi romanice (limba italiană), autor Lidia CAZACU, doctor în filologie, Universitatea de Stat din Moldova.

2.7. Teza de excelenţă de doctor în biologie, gradul II, „Исследование полиморфизма генов F 8 и F 9 y пациентов с гемофилией А и В в Республике Молдова”, specialitatea 03.00.15 – Genetică, autor Natalia ŞIROCOVA, doctor în biologie, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM.

2.8. Teza de excelenţă de doctor în tehnică, gradul II, „Contribuţii la elaborarea şi cercetarea rotorului eolian elicoidal”, specialitatea 05.02.02 – Teoria maşinilor şi organe de maşini, autor Rodion CIUPERCĂ, doctor în tehnică, Universitatea Tehnică a Moldovei.

2.9. Teza de excelenţă de doctor în biologie de excelenţă, gradul III, „Analiza moleculară a diferitelor genotipuri de porumb utilizate în ameliorare”, specialitatea 03.00.15 – Genetică, autor Ecaterina BONDARENCO, doctor în biologie, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM.

2.10. Teza de excelenţă de doctor în biologie, gradul III, „ Particularităţi de adaptare la secetă a plantelor iso- şi anisohidrice şi efectul acidului salicilic”, specialitatea 03.00.12 – Fiziologia plantelor, autor Mihail MELENCIUC, doctor în biologie, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM.

2.11. Teza de excelenţă de doctor în chimie, gradul III, „Sinteza şi studiul clusterilor homo- şi heteronucleari ai metalelor de tranziţie cu acizi carboxilici heterociclici”, specialitatea 02.00.01 – Chimie anorganică, autor Silvia MELNIC, doctor în chimie, Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

2.12. Teza de excelenţă de doctor în ştiinţe fizico-matematice, gradul III, „Procese de captare şi recombinare a purtătorilor de sarcini de neechilibru în straturile amorfe de As-Se şi As (Sb) 2Se3:Sn”, specialitatea 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor, autor Diana HAREA, doctor în ştiinţe fizico-matematice, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM.

Totodată, de Ziua internaţională a ştiinţei, vor fi menţionaţi cu Diplome de recunostinţă, conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”, şi conducătorii/consultanţii ştiinţifici ai tezelor, nominalizate drept învingătoare în competiţia nominalizată. Astfel, se vor bucura, alături de discipoli, şi îndrumătorii lor, care i-au însoţit şi i-au ghidat pe această cale anevoioasă de formare profesională a unui cercetător şi de certificare a competenţei lui cu un grad ştiinţific.

Sincere felicitări cu urări de bine pentru domnii conducători şi consultanţi ştiinţifici ale celor mai bune teze de doctorat, susţinute în anul 2010: 3.1. Filip GORNEA, doctor habilitat în medicină, profesor universitar şi Boris TOPOR, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, consultanţi ştiinţifici la teza de doctor habilitat de gradul I a dlui Viorel NACU, doctor habilitat în medicină;

3.2. Nicolae OPOPOL, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru corespondent al AŞM, consultant ştiinţific la teza de doctor habilitat de gradul II a dlui Ion BAHNAREL, doctor habilitat în medicină;

3.3. Valeriu REVENCO, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, consultant ştiinţific la teza de doctor habilitat de gradul III a dlui Livi GRIB, doctor habilitat în medicină;

3.4. Pavel GODOROJA, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, conducător ştiinţific la teza de doctor de gradul I a dlui Oleg SOLOMON, doctor în medicină;

3.5. Nicolae BARBACAR, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, conducător ştiinţific la teza de doctor de gradul II a dnei Natalia ŞIROCOVA, doctor în biologie şi la teza de doctor de gradul III a dnei Ecaterina BONDARENCO, doctor în biologie;

3.6. Valentin ŢUREA, doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, consultant ştiinţific la teza de doctor de gradul II a dnei Natalia ŞIROCOVA, doctor în biologie;

3.7. Anastasia ŞTEFÂRŢA, doctor habilitat în biologie, profesor cercetător, conducător ştiinţific la teza de doctor de gradul III a dlui Mihail MELENCIUC, doctor în biologie;

3.8. Valeriu CANŢER, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician, conducător ştiinţific la teza de doctor de gradul I a dlui Alexandr BELENCIUC, doctor în ştiinţe fizico-matematice;

3.9. Ion BOSTAN, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, academician, conducător ştiinţific la teza de doctor de gradul II a dlui Rodion CIUPERCĂ, doctor în tehnică;

3.10. Constantin TURTĂ, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, academician, conducător ştiinţific la teza de doctor de gradul III a dnei Silvia MELNIC, doctor în chimie;

3.11. Ion DUMBRĂVEANU, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, conducător ştiinţific la teza de doctor de gradul I a dnei Lidia CAZACU, doctor în filologie;

3.12. Mihai Iovu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor cercetător, conducător ştiinţific la teza de doctor de gradul III a dnei Diana Harea, doctor în ştiinţe fizico-matematice.

La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM