Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Comunicat de Presă. Ministrul Educaţiei, Mihail Şleahtiţchi şi viceministra educaţiei, Loretta Handrabura au participat la 16 martie 2011, la şedinţa Consiliului rectorilor din Republica Moldova.


24 martie 2011

Ministrul Educaţiei, Mihail Şleahtiţchi şi viceministra educaţiei, Loretta Handrabura au participat la 16 martie 2011, la şedinţa Consiliului rectorilor din Republica Moldova.

În discuţie, au fost abordate subiectele cu privire la eficientizarea colaborării între Ministerul Educaţiei şi consiliului rectorilor, adoptarea noului cod al educaţiei, admiterea 2011, planul cadru de învăţământ, cadrul naţional al calificărilor, curriculumul universitar, normarea activităţii didactice, nomenclatorul pe domenii de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I.

Cu referire la noul cod al educaţiei, ministrul Mihail Şleahtiţchi, a relatat că la momentul actual proiectul codului se află la avizare în două instituţii de stat, după care va fi avizat şi de Ministerul Justiţiei. Codul va fi discutat şi în cadrul şedinţelor comune cu Academia de Ştiinţe şi Consiliul Rectorilor din Republica Moldova.

Totodată, la solicitarea rectorilor, ministrul Mihail Şleahtiţchi a menţionat şi despre particularităţile admiterii 2011 în învăţământul superior şi anume: admiterea la studii superioare doar a absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat, dar nu vor fi excluşi din concurs deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate/studii universitare, care solicită specialităţi/domenii din formare profesională conform profilului studiat.

În acelaşi timp, cota deţinătorilor diplomelor de bacalaureat va constitui respectiv 90 la sută din numărul total de locuri, iar pentru deţinătorii diplomelor de studii medii de specialitate/studii superioare-10 la sută. Pentru deţinătorii diplomelor de BAC: 70 la sută din numărul total de locuri vor fi atribuite candidaţilor din localităţile rurale, centre raionale şi orăşele mici, iar 30 la sută-pentru candidaţii din municipiile Chişinău şi Bălţi.

În anul curent, potrivit practicii anilor trecuţi, se va menţine cota de 15 la sută din numărul total de locuri prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, pentru anumite categorii defavorizate de candidaţi