Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

CNAA al RM a devenit vizibil şi în Uniunea Europeană


19 octombrie 2011

Pentru prima oară ERAWATCH, platforma informaţională a Comisiei Europene în domeniul sistemelor şi politicilor de cercetare naţionale şi regionale, a publicat o caracterizare amplă a sistemului de cercetare-dezvoltare şi a politicilor care se promovează în sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova.
Materialele respective au fost pregătite de experţii de ţară – consultantul CNAA, dr. Gheorghe Cuciureanu, în colaborare cu dr. Manfred Spiesberger, cercetător la Centrul pentru Iniţiative Sociale din Viena, Austria.

ERAWATCH îşi propune drept obiective principale asigurarea suportului pentru luarea deciziilor în domeniul cercetării în Europa şi contribuţia la realizarea Spaţiului European de Cercetare (ERA). Portalul deserveşte necesităţile informaţionale ale factorilor de decizie, analiştilor politici şi, în ansamblu, ale comunităţii ştiinţifice. El prezintă informaţii şi analize curente privind politicile, actorii, organizaţiile şi programele de cercetare-dezvoltare la nivel naţional, regional şi comunitar, contribuind, astfel, la realizarea obiectivelor pan-europene prin identificarea opţiunilor de politici şi îmbunătăţirea coordonării activităţilor ştiinţifice şi tehnologice.

De fapt, crearea acestui instrument european porneşte de la ideea că „redescoperirea roţii” nu este cea mai bună soluţie nici în domeniul elaborării, implementării şi evaluării politicilor de cercetare. Astfel, s-a început dezvoltarea unei platforme europene permanente şi sistematice pentru monitorizarea politicilor de cercetare şi inovare începând cu anul 2000. Dat fiind că „aceeaşi roată nu va merge la fel de bine pe toate terenurile”, informaţia colectată necesită să fie transformată în analize comparative şi transferată de la o ţară la alta, luând în consideraţie nivelul de dezvoltare, particularităţile sistemelor de cercetare şi inovare etc. Monitorizarea şi evaluarea implementării acţiunilor de politici ştiinţifice se consideră foarte importante deoarece ele permit de a învăţa mult mai rapid de la cazurile de succes sau cele de eşec. Prin urmare, ERAWATCH este conceput, pe de o parte, ca un instrument de monitorizare, pe de altă parte, ca un instrument strategic inteligent care să sporească competenţa generală a responsabililor privind luarea deciziilor în domeniu.

În acest scop, a fost creată o reţea de experţi naţionali. Acest serviciu acoperă în prezent 61 de ţări: 27 state membre ale UE, 13 ţări asociate Programelor Cadru de Cercetare ale UE şi 21 ţări “terţe”, inclusiv începând din acest an şi Republica Moldova. Informaţia colectată se sistematizează, iar ulterior stă la baza unor analize şi rapoarte privind politicile, tendinţele şi factorii care îi influenţează.

În afară de compartimentele dedicate informaţiei şi analizelor la nivel european, pe portal există pagină pentru fiecare ţară. În prezent, pagina dedicată Republicii Moldova include “profilul ştiinţific” (fişa de ţară), două documente de politici care determină sau influenţează dezvoltarea şi implementarea politicilor de cercetare-dezvoltare (Codul cu privire la ştiinţă şi inovare şi Strategia naţională de dezvoltare 2008-2011) şi două acţiuni de politici relevante pentru atingerea obiectivelor politice (Programele de stat de cercetare-dezvoltare şi Proiectele de inovare şi transfer tehnologic). Pagina de ţară furnizează caracteristicile de bază ale sistemului şi politicilor de cercetare şi inovare în cadrul următoarelor compartimente: prezentare generală; politica de cercetare; politicile regionale de cercetare, mix-ul politicilor, structurile de guvernare, finanţatorii cercetării, executorii cercetării; politica naţională şi Spaţiul european de cercetare, internaţionalizarea cooperării ştiinţifice şi tehnologice.

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) este menţionat la rubricile: caracteristici de bază, structura sistemului de cercetare-dezvoltare, politicile în domeniul resurselor umane, instrumente pentru consiliere politică, instituţiile de învăţământ superior şi organizaţiile publice de cercetare, piaţa de muncă pentru cercetători ş.a. Este apreciată importanţa deosebită a acestui organism naţional în asigurarea calităţii cercetărilor, efectuate în Republica Moldova, dezvoltării sistemului naţional de cercetare-dezvoltare şi integrării în ERA, atât prin prisma procesului de evaluare şi acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, cât şi prin contribuţia la pregătirea resurselor umane înalt calificate. Totodată, menţionăm că într-un alt raport european Study on the organisation of doctoral programmes in EU neighbouring countries – Moldova a fost pe larg reflectată experienţa CNAA în domeniul organizării studiilor doctorale.

Experţii de ţară, dr. Gheorghe Cuciureanu, împreună cu dr. Manfred Spiesberger, urmează să realizeze şi să publice pe portalul Comisiei Europene informaţii cu privire la principalele organizaţii angajate în dezvoltarea, implementarea, finanţarea şi evaluarea politicii naţionale de cercetare-dezvoltare; un mini-raport privind politica de inovare din Republica Moldova şi un raport analitic de ţară care va analiza dezvoltarea politicii ştiinţei, va evalua impactul ei asupra dezvoltării sistemului naţional de cercetare-dezvoltare.

Mai multă informaţie la acest subiect poate fi găsită aici

Tatiana Rotaru