Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Comisia de atestare: Potenţialul celor 1000 de experţi şi UE


17 octombrie 2011

La ultima şedinţă a Comisiei de Atestare a CNAA din 5 octombrie, prezidată de acad. Valeriu Canţer, preşedintele Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, s-au confirmat gradele ştiinţifice la 38 de cercetători din domeniile pedagogie şi psihologie; drept; economie; medicină şi farmacie; biologie, geografie şi agricultură; istorie, politologie şi sociologie; ştiinţe fizico-matematice, tehnică şi chimie; filologie, studiul artelor şi arhitectură. Am mai spus-o şi cu alte ocazii – conferirea gradelor ştiinţifice cercetătorilor constituie un eveniment remarcabil din viaţa lor, dânşii consacrându-şi scopului respectiv câţiva ani grei de muncă. Astfel, vârsta medie a cercetătorilor cărora li s-au conferit grade ştiinţifice în 2010 a constituit pentru un doctor în ştiinţe – 31-38 ani, pentru un doctor habilitat – 53-60 ani; excepţie: la drept – 41de ani, medicină – 50 ani. Prin urmare, activitatea ştiinţifică, fiind pusă la cântar – metaforic vorbind – este atestată, la anumite etape ale vieţii, prin semne distinctive ale excelenţei în cercetare şi educaţie, cum ar fi gradele ştiinţifice şi titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.

Astfel, 38 de cercetători, cărora li se vor înmâna în curând diplomele respective, au trecut integral traseul susţinerii unei teze de doctorat: laboratorul sau catedra, seminarul ştiinţific de profil – consiliul ştiinţific specializat al instituţiei de cercetare sau senatul universităţii – Comisia de experţi a CNAA – Comisia de atestare a CNAA.

Totodată, o altă decizie luată în cadrul acestei şedinţe a Comisiei de atestare constituie un prilej de bucurie, dar şi de mândrie profesională pentru cadrele didactice din sfera educaţiei, cărora li s-au conferit titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice: 3 persoane au devenit profesori universitari, 1 – profesor cercetător, 28 – conferenţiari universitari, 1 – conferenţiar cercetător. Cu părere de rău, dosarele a doi pretendenţi la titlul de conferenţiar cercetător au fost respinse din motivul că termenul angajării lor prin concurs în instituţia de cercetare deja expirase. E o scăpare regretabilă a administraţiei unui institut academic. După reangajarea prin concurs a acestor persoane ei pot prezenta din nou dosarele la CNAA pentru a li se conferi titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.

Şi totuşi în cadrul şedinţei dezbaterile principale s-au axat pe problema creării noilor consilii ştiinţifice ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat. La această etapă tezele de doctorat au deja avizul comisiilor de expertiză ale CNAA, care recomandă în cazul lucrărilor bune, elaborate conform exigenţei ştiinţifice şi regulamentelor în vigoare, de a crea consilii ştiinţifice specializate, semnalând, totodată, unele neajunsuri şi lacune pentru a fi lichidate până la şedinţele acestora.

Sunt cazuri când unele teze de doctorat sunt remise spre reexaminare comisiilor de experţi care au obiecţii serioase înscrise în aviz, dar totuşi n-au avut curajul să se exprime tranşant: acceptă sau resping lucrarea, recomandă sau nu crearea consiliilor ştiinţifice ad-hoc? În contextul dat, potrivit deciziei Comisiei de Atestare, comisia de experţi în drept va reexamina teza de doctorat „Particularităţile investigării criminalistice a traficului de fiinţe umane”, autor Cristian Nistorescu, şi cea de-a doua „Dreptul minorităţilor naţionale la identitate etnică”, scrisă de Simona Galiman. Ambele lucrări au fost elaborate la facultatea de drept a Universităţii de Stat din Moldova.

Comisia de experţi în economie, conform altei hotărâri adoptate la această şedinţă, va reexamina teza de doctorat „Modalităţi de eficientizare a managementului sistemului financiar în condiţiile globalizării”, autor Ion Certan, dat fiind că unul din cele 2 articole publicate în reviste ştiinţifice nu se referă la tema lucrării. Situaţia, deci, este reparabilă.

Câteva lucrări din diferite motive au fost, în general, respinse. De exemplu, Denis Simov a prezentat spre judecata Comisiei de atestare a CNAA teza de doctor în economie „Elaborarea şi realizarea strategiei investiţionale, orientată spre rentabilitatea economică a întreprinderii moderne”. Sună frumos – tema e de actualitate. Însă Comisia de atestare, la o analiză mai atentă, a descoperit că lucrarea conţine fragmente mari de text, preluate integral din manuale pentru studenţii facultăţilor cu profil economic, deseori citate necorespunzător. Din lista totală a publicaţiilor autorului (11 lucrări) numai 4 sunt dedicate temei cercetării; sunt analizate doar 2 întreprinderi, majoritatea tabelelor reflectând perioada anilor 2008–2009. Comisia de atestare a hotărât de a respinge această lucrare de-o valoare ştiinţifică dubioasă.

În cazul Valentinei Panuş, autoarea tezei de doctorat în economie cu tema „Instrumente şi rapoarte contabile utilizate în procesul decizional”, elaborată la Academia de Studii Economice, Comisia de atestare a decis de a o remite spre examinare suplimentară la Seminarul ştiinţific de profil pe motiv că scopul lucrării n-a fost totalmente realizat. Bunăoară, Noutatea ştiinţifică a tezei conţine propuneri referitoare la perfecţionarea rapoartelor financiare ale RM, ceea ce nu este relevant, deoarece ţara noastră urmează să implementeze alte standarde în acest sens. Unele rezultatele obţinute prezintă interes teoretic şi practic, însă investigaţia nu este dusă până la capăt.

N-a fost format Consiliul ştiinţific specializat ce urma să examineze teza de doctor în politologie, semnată de Olga Osadcii „Comunicarea pentru sănătate: strategii şi tehnici de aplicare (pe baza experienţei în domeniul profilaxiei HIV şi SIDA”, specialitatea Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării. Comisia de atestare a luat această hotărâre dură pe motiv că cercetarea ţine mai mult de sociologie şi nu de politologie.

În cadrul şedinţei au fost examinate şi alte chestiuni importante. Comisia de atestare a aprobat o listă de 32 de savanţi, abilitaţi cu dreptul de a fi conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat, (postdoctorat). Totodată, ea a prelungit termenul de abilitate cu dreptul de a fi conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat (postdoctorat) pentru 30 de persoane de la Academia de Studii Economice din Moldova. Acelaşi lucru s-a făcut şi în raport cu Universitatea de Stat din Moldova, fiind prelungit termenul de abilitate pentru 75 de cadre didactice de înaltă calificare. În total, în sistemul naţional de pregătire a cadrelor ştiinţifice se bucură de dreptul de a fi conducător (consultant) ştiinţific la tezele de doctorat, (postdoctorat) circa 1100 de savanţi. Este un domeniu mai puţin vizibil şi mai puţin cunoscut de activitate intelectuală, destul de dificil, dar care joacă un rol excepţional în pregătirea societăţii pentru a efectua reforme calitative în toate domeniile prin cadrele ştiinţifice de înaltă calificate, realizând, astfel, pas cu pas idealul naţional de integrare în comunitatea Uniunii Europene.

Tatiana Rotaru