Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

La CNAA 44 de cercetători au completat rândurile comunităţii ştiinţifice din ţară


25 noiembrie 2011

La 25 noiembrie curent, în sediul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) al RM, au fost înmânate diplomele de doctor şi de doctor habilitat, atestatele de profesor universitar şi conferenţiar universitar la 44 de cercetători şi cadre didactice din sfera ştiinţei şi inovării.

În cuvântul său de felicitare, acad. Valeriu Canţer, preşedintele CNAA, a menţionat că toate aceste persoane încununează cu succes anumite trepte din viaţa şi activitatea lor profesională, certificate cu documentele respective, care şi le vor fi înmânate la final. Astfel, ei completează elita noastră intelectuală în speranţa că-şi vor aduce în continuare contribuţia la dezvoltarea ştiinţei, economiei naţionale, la pregătirea specialiştilor de înaltă calificaţie, precum şi a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice. Totodată, preşedintele CNAA s-a referit şi la istoricul dezvoltării mişcării de doctorat care se trage din lumea arabă. Primele diplome de doctor au fost înmânate în Europa, la Universitatea din Paris (sec. XII). Mai apoi acest model a fost preluat şi de alte universităţi de pe continent.

În prezent, în statele UE cu o populaţie de 500 mln de oameni studiază circa 0,5 milioane de doctoranzi sau 1:1000 de persoane, fac cercetări circa 7 mln de persoane tinere, 2/3 din cadrele universitare au grade ştiinţifice. Aceste date statistice, raportate la realităţile Republicii Moldova, sunt cu mult mai modeste. Astăzi în ţară avem doar 1600 de doctoranzi. Ca să atingem nivelul european de 1:1000 locuitori, ne-ar trebui să avem la studii vreo 4 mii de doctoranzi – la 3,5 mln de populaţie. Prin urmare, acei care afirmă că în Republica Moldova sunt prea mulţi doctori în ştiinţe, pur şi simplu, nu cunosc situaţia din domeniu. În contextul dat, mai venim cu un argument. Dacă în universităţile UE au susţinut teze doctorat 2/3 din cadrele ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, apoi în ale noastre – nici jumătate. E vorba, deci, de calitatea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice. Iar un profesor de calificaţie înaltă va pregăti şi specialişti pe potrivă.

Acad. Valeriu Canţer a înmânat la această întâlnire cu cercetătorii şi cadrele didactice universitare, care au trecut cu bine prin sita Comisiei de experţi şi cea a Comisiei de atestare, două atestate de profesor universitar dlor Nicolae Osmochescu (specialitatea – drept internaţional public, USM), Emilian Guţuleac (specialitatea – calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale, UTM) şi de una profesor cercetător – dlui Vasile Jovmir (specialitatea – oncologie şi radioterapie, Institutul Oncologic). Şi-a primit cu satisfacţie Diploma de doctor habilitat în drept şi dl Xenofon Ulianovschi de la USM.

Diplome de doctor în ştiinţe în diferite domenii le-au fost înmânate la 27 de cercetători, iar atestatele de conferenţiar universitar la – 17 cadre didactice. În total, după ani de muncă intensă în cercetare şi în activitatea ştiinţifico-didactică, le-au fost certificate profesionalismul cu grade ştiinţifice, titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice la 44 de persoane – un adevărat cadou în preajma sărbătorilor de iarnă.

Tatiana Rotaru