Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


1 martie 2007Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 01 martie 2007
(Proces-verbal nr.2)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:


Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 2 persoane


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. COJOCARU Svetlana, doctor habilitat în informatică,
    Specialitatea: 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program;
    Tema: Interfeţe inteligente pentru sisteme de calcul simbolic.
  2. DADU Constantin, doctor habilitat în agricultură,
    Specialitatea: 06.01.07 – Pomicultură;
    Tema: Bazele ştiinţifice ale producerii merelor pentru industrializare în cultură repetată.
  3. ŞIŞCAN Svetlana-Zorina, doctor habilitat în economie,
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (aspect metodologic);
    Tema: Fundamentarea de noi abordări ale managementului strategic şi cros-cultural.
  4. SOFRONI Larisa, doctor habilitat în medicină,
    Specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie;
    Tema: Aspecte etiopatogenetice ale cancerului primar-multiplu al organelor hormonodependente la femei.

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. POSTOLACHE Dragoş, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.05 – Botanică;
    Tema: Conservarea in situ şi ex situ a resurselor genetice forestiere de stejar (Quercus robur) şi gorun (Quercus petraea) din Republica Moldova.
  2. BIBERE Camelia Codruţa, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale;
    Tema: Dezvoltarea comerţului realizat pron Internet (Implicaţiile acestuia în România).
  3. ICONNICOV Vladimir, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică;
    Tema: Contabilitatea consumurilor şi calcularea costului de producţie la întreprinderile constructoare de maşini.
  4. MUNTEAN Valeriu, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (poliţienesc); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema: Aspecte constituţionale ale statutului juridic al poliţistului în Republica Moldova (analiză juridică comparativă).
  5. CROITORU S. Dorel, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal);
    Tema: Studiu comparat privind tratamentul juridico-penal al drogurilor în ţările Uniunii Europene, României şi Republicii Moldova.
  6. NUŢU A. Costache, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal şi criminologie);
    Tema: Consideraţii teoretice şi practice privind infracţiunile silvice.
  7. NEAGU G.-G. Maria-Magdalena, doctor în drep;
    Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal şi criminologie);
    Tema: Ocrotirea dreptului fundamental al omului la un mediu sănătos prin mijloace de drept penal.
  8. NANU MARIAN COSTIN, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare;
    Tema: Formarea limbajului profesional pentru comunicarea pedagogică la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport.
  9. CONDRATENCO Olga, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (Bazele tehnologiei confecţiilor);
    Tema: Подготовка инженеров швейного производства на основе инновационных технологий обучения.
  10. RĂILEANU Veronica, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (matematica);
    Tema: Dezvoltarea percepţiei vizuale la studenţi în procesul studierii disciplinelor grafice (în baza materialului cursului de geometrie descriptivă şi desen tehnic).
  11. GRĂDINARI Galina, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba engleză);
    Tema: Formarea competenţelor comunicative ale studenţilor prin Case Study (studiul de caz).
  12. CERNIŢANU Mariana, doctor în psihologie;
    Specialitatea: 19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii;
    Tema: Stimularea dezvoltării motivaţiei de autoactualizare la studenţi.
  13. HORODIŞTEANU-BANUH Adela, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie;
    Tema: Evaluarea şi diagnosticul patologiilor gastroduodenale la copii induse de influenţele mediului ambiant.
  14. STASIUC Maxim, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie;
    Tema: Aspecte de diagnostic şi tratament la pacienţi cu timomă în asociere cu sindom miastenic.
  15. MOCANU Ghenadie, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie;
    Tema: Ulcerele acute hemoragice gastroduodenale: particularităţi etiopatogenetice, clinico-endoscopice şi de tratament.
  16. PLEŞCA Viorica, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie;
    Tema: Evoluţia sindromului intestinului iritabil la copii în funcţie de particularităţile psihovegetative.
  17. POSTOLACHI Alexandru, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie;
    Tema: Aspecte clinice şi tratamentul morfofuncţional al pacienţilor cu dereglări ocluzale.

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. SPINEI Larisa, doctor în medicinăt, profesor universitar în specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială şi management.
  2. CIMPOI Mihai, doctor în filologiet, profesor universitar în specialitatea: 10.01.01 – Literatura română.
  3. RUSNAC Petru, doctor în pedagogie, profesor universitar în specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare.

 4. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. NICULIŢĂ Angela, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar în specialitatea: 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale.
  2. STIOPCA Oleg, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.20.02 – Electrificarea şi automatizarea agriculturii.
  3. BELDIMAN Nicolae, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.09.01 – Electromecanică, maşini electrice, sisteme de acţionare, aparate şi dispozitive electrice.
  4. BRAGUŢA Aurelia, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (antreprenoriat şi micul business).
  5. CHICU Nadejda, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit.
  6. CHIOSEA Tatiana, doctor în economi, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit.
  7. LAZARI Liliana, doctor în economi, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiza economică.
  8. CAUŞ Lidia, doctor în economi, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiza economică.
  9. CECHINA Ecaterina, doctor în economi, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiza economică.
  10. LAPIŢKAIA Liudmila, doctor în economi, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiza economică.
  11. CEPRAGA Lucia, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.02.01 – Limba română.
  12. KADÎRBAEVA Tatiana, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.02.03 – Limbi slave (limba rusă).
  13. GRATI Veaceslav, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.02 – Drept public (poliţienesc); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept.
  14. PALII Victor, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (civil, procesual civil).
  15. CUŞMIR Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept.
  16. SMOCHINA Carolina, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public.
  17. BODRUG Valentina, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie.
  18. LEŞCO Andrei, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie.
  19. ŢURCAN Constantin, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.18 – Psihiatrie şi narcologie.

Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:

DANILESCU Ion, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în geografie, conferit de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, România, diploma eliberată la 23 martie 2001, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în geografie, în specialitatea: 11.00.01 – Geografia fizică, geofizică şi geochimia landşafturilor.
CEBOTARI Serghei, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în medicină, conferit de Universitatea de Medicină din Hannover, Germania, diploma eliberată la 09 martie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în medicină, în specialitatea: 14.00.44 – Chirurgie cardiovasculară.