Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


1 octombrie 2009


Hotărârea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător /consultant de doctorat [141 Kb]

Hotărârea cu privire la instituirea Consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărârea cu privire la numirea preşedintelui Consiliului ştiinţific specializat DH 24 01.04.07 din cadrul Institutului de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al AŞM

Hotărâre privind modificarea şi completarea privind validarea deciziilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice despre aprobarea sau modificarea componenţei nominale a Seminarelor ştiinţifice de profil

Hotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică

Hotărârea cu privire la aprobarea programelor examenelor de doctorat

Hotărârea cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova