Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


23 mai 2012


Hotârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice si titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice [186 Kb]

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiilor de experţi pe ramuri ştiinţifice ale CNAA

Adobe PDF document Hotărârea pentru modificarea Hotărârii nr.AT-6/1 din 15 iulie 2011 cu privire la instituirea Comisiilor de expertiză unificate

Adobe PDF documentHotărârea privind validarea deciziilor senatelor universitare / consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor de cercetare despre aprobarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil pentru un termen de 4 ani

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la aprobarea programelor examenelor de doctorat

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la respingerea dosarului dlui Capaţina Grigore pentru abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat, recomandat de Senatul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la Codul de etică şi deontologie profesională a cercetătorilor şi cadrelor universitare

Adobe PDF documentHotărârea privind respingerea demersului Senatului Universităţii de Stat din Moldova cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor în drept a doamnei NUŢ Gabriela Ştefania

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la resusţinerea publică a tezei de doctor în drept „Valorificarea bazelor sociologiei juridice în contextul dezvoltării sistemului cadastral al Republicii Moldova”, elaborată de dl GUŢU Dumitru

Adobe PDF document Hotărârea pentru modificarea şi completarea Regulamentul cu privire la funcţionarea instituţiei de experţi a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare