Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


18 decembrie 2013


HOTĂRÎREA nr. AT – 7/1 din 18 decembrie 2013 Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat [398 Kb]

HOTĂRÎREA nr. AT – 7/2 din 18 decembrie 2013 Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice

HOTĂRÎREA nr. AT – 7/4 din 18 decembrie 2013 cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

HOTĂRÎREA nr. AT – 7/5.1,5.2, 5.3, 5.4 din 18 decembrie 2013 referitor la modificarea Seminarelor ştiinţifice de profil

HOTĂRÎREA nr. AT – 7/6 din 18 decembrie 2013 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

HOTĂRÎREA nr. AT – 7/8 din 18 decembrie 2013 cu privire la organizarea transmisiei online a susţinerilor publice ale tezelor de doctorat