Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14 iunie 2013


Hotărâre nr. AT-1/3 din 14 iunie 2013 cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice [210 Kb]

Hotărârea nr. AT-1/4 din 14 iunie 2013 privind APROBAREA LAUREAŢILOR CONCURSULUI TEZA DE DOCTOR DE EXCELENŢĂ A ANULUI 2012

Hotărârea nr. AT-1/5-1 din 14 iunie 2013 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat şi prelungirea termenului de abilitare

Hotărârea nr. AT-1/5-2 din 14 iunie 2013 cu privire la avizarea demersului Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova privind abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat

Hotărârea nr. AT-1/6 din 14 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţificodidactice în Republica Moldova

Hotărârea nr. AT-1/7-1-9 din 14 iunie 2013 privind validarea deciziei Senatului Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testimiţanu” despre componenţa nominală a Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc la specialitatea 03.00.04 – Biochimie medicală pentru susţinerea tezei de doctor habilitat în medicină

Hotărârea nr. AT-1/7-1-1 din 14 iunie 2013 privind validarea deciziei Consiliului ştiinţific al Institutului de Economie, Finanţe şi Statistică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei despre modificarea componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil la specialităţile 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) şi 08.00.10 – Finanţe, monedă, credit

Hotărârea nr. AT-1/7-1-2 din 14 iunie 2013 privind validarea deciziei conducerii Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice de numire a preşedintelui Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 17.00.01 – Arte audiovizuale (Arta muzicală)

Hotărârea nr. AT-1/7-1-3 din 14 iunie 2013 privind validarea deciziei Senatului Universităţii Tehnice a Moldovei despre modificarea componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil la specialităţile 08.00.05 Economie şi Management (în ramură), 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice

Hotărârea nr. AT-1/7-1-4 din 14 iunie 2013 privind validarea deciziei Senatului Universităţii Tehnice a Moldovei despre componenţa nominală a Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc la specialitatea 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice pentru susţinerea tezei de doctor habilitat în economie

Hotărârea nr. AT-1/7-1-5 din 14 iunie 2013 privind validarea deciziei Consiliului ştiinţific al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei despre modificarea componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 22.00.04 – Structura socială, instituţii şi procese sociale

Hotărârea nr. AT-1/7-1-6 din 14 iunie 2013 privind validarea deciziei Consiliului ştiinţific al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei despre modificarea componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 01.04.02 – Fizica Teoretică şi Matematică

Hotărârea nr. AT-1/7-1-7 din 14 iunie 2013 privind validarea deciziei Consiliului ştiinţific al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei despre modificarea componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 12.00.10 – Drept internaţional public

Hotărârea nr. AT-1/7-1-8 din 14 iunie 2013 privind validarea deciziei Consiliului ştiinţific al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei despre completarea componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 17.00.01 – Arte audiovizuale

Hotărârea nr. AT-1/8 din 14 iunie 2013 Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat