Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


31 martie 2011


Hotărîrea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat [173 Kb]

Adobe PDF documentHotărîrea cu privire la aprobarea programelor examenelor de doctorat

Adobe PDF documentHotărîrea cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice

Adobe PDF documentHotărîrea cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

Adobe PDF documentHotărîrea cu privire la aprobarea secretarilor ştiinţifici ai consiliilor ştiinţifice specializate

Adobe PDF documentHotărâre privind respingerea demersurilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Adobe PDF documentHotărârea privind respingerea demersurilor senatelor Universităţii de Stat din Moldova şi Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi de recomandare la conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la stabilirea termenului de valabilitate al temelor tezelor de doctor sau doctor habilitaf

Adobe PDF documentHotărârea pentru aprobarea Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat)

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la reorganizarea Comisiei de experţi în economie şi aprobarea componenţei nominale a comisiilor de experţi pe specialităţi economice

Adobe PDF documentHotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice din Republica Moldova