Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


20 decembrie 2007Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 18 octombrie 2007
(Proces-verbal nr.6)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:


Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 3 persoane 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. REVENCO Ninel, doctor habilitat în medicină,
    Specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (reumatologie) şi 14.00.09 - Pediatrie;
    Tema: Consideraţii etiopatogenetice, clinice şi terapeutice în artrita cronică juvenilă.
  2. IPATE Dumitru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice,
    Specialitatea: 01.01.04 – Geometrie şi topologie;;
    Tema: Probleme generale de aproximare ale aplicaţiilor continue ale spaţiilor topologice.

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. MELNIC Galina, doctor în biologie;
    03.00.19 – Parazitologie, helmintologie;
    Tema:Impactul poliparazitismului şi tratamentului antiparazitar complex asupra statusului morfofiziologic la bovine.
  2. ICHIM Maria, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.18 – Hidrobiologie, ihtiologie;
    Tema:Rolul algelor şi a unor plante vasculare în procesul de epurare biologică a apelor reziduale de la complexele zootehnice.
  3. GRINCO Marina, doctor în chimie
    Specialitatea: 02.00.10 – Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
    Tema:Суперкислотная циклизация специфически-функционализированных алифатических терпеноидов
  4. CIOCÂRLAN Alexandru, doctor în chimie;
    Specialitatea: 02.00.10 – Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi;
    Tema:Sinteza sesquiterpenoidelor drimanice polifuncţionale din diterpenoidele labdanice larixol şi sclareol
  5. PORCESCU Grigore, doctor în medicină veterinară;
    Specialitatea: 16.00.02 – Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor;;
    Tema:Сравнительная морфология пищеварительного тракта африканского черного страуса, курицы и индейки.
  6. CEPOIDA Petru, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.05 – Boli interne (nefrologie);
    Tema:Modificările hemodinamice la pacienţii cu pielonefrită cronică în diferite stadii de insuficienţă renală cronică.
  7. DELIV Inga, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.18 – Psihiatrie;
    Tema:Particularităţile clinico-evolutive şi de tratament ale depresiei non-psihotice la persoanele anxioase
  8. BORONIN Larisa, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.18 – Psihiatrie;
    Tema:Clinica şi evoluţia schizofreniei paranoide cu debut până la vârsta de 25 ani.
  9. PANCENCO Anatolie, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie;
    Tema:Serviciile stomatologice prestate populaţiei în condiţiile structurilor medicale private urbane.
  10. ŞIPITCO Natalia, doctor medicină;
    Specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie;
    Tema:Aspectul contemporan de diagnostic şi tratament chirurgical al herniilor hiatale esofagiene.
  11. APETRI Luminiţa, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială şi management;
    Tema:Managementul marketingului serviciilor medicale.
  12. BERNAZ Emilian, doctor în farmacie
    Specialitatea: 15.00.01 – Farmacie;
    Tema:Argumentarea sistemului de aprovizionare farmaceutică a Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
  13. CIOBANU Veronica, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie;
    Tema:Aspecte clinico-morfologice de diagnostic şi tratament ale precursorilor cancerului vulvar (leucoplazie, crauroză şi afecte vulvare mixte).
  14. GUŢU Lilian, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie;
    Tema:Particularităţi clinice şi paraclinice ale cancerului endometrial cu divers nivel de expresie al aminelor biogene
  15. CATRINICI Victor, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.19 – Imagistică medicală;
    Tema:Veziculografia în determinarea gradului de extindere locală a cancerului vezicii urinare şi prostatei.
  16. CEPOIDA Elena, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.19 – Imagistică medicală;
    Tema:Valoarea metodei cu sondă în localizarea corpilor străini intraorbitari
  17. IACUB Irina, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema:Locul şi rolul Curţii de Conturi în cadrul sistemului organelor de stat.
  18. POGONEŢ Galina, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema:Statutul juridic al minorităţilor etnice în Republica Moldova.
  19. PAGARIN V. Maria-Sofia, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept execuţional);
    Tema:Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
  20. CHIROŞCA Dorian, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (civil);
    Tema:Conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv de autor.
  21. HADÎRCĂ Igor, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal);
    Tema:Problemele răspunderii penale pentru infracţiunile săvârşite în sfera circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope, a analoagelor şi precursorilor acestora.
  22. PRODAN Svetlana, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal);
    Tema:Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare
  23. DEDIU Emil, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (internaţional privat);
    Tema:Semnăturile electronice în dreptul comerţului internaţional.
  24. CONSTANTINOV Vasile, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.02 – Drept public (administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
    Tema:Administrarea sistemului informaţional al organelor de drept.
  25. COSMA V. Dorel, doctor în filologie
    Specialitatea: 10.01.10 – Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării;
    Tema:Tendinţe ale evoluţiei interviului în presa contemporană.
  26. MATVEEV Sergiu, doctor în istorie;
    Specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor;
    Tema:Procese etno-culturale în spaţiul carpato-nistrean în secolele II-XIV p. Chr. în istoriografia sovietică.
  27. CERTAN Ion, doctor în istorie;
    Specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor;
    Tema:Activitatea partidelor de stânga în Republica Moldova (1989-2001).
  28. COADĂ Ludmila, doctor în istorie;
    Specialitatea: 07.00.02 – Istoria românilor;
    Tema:Instituţia Zemstvelor în Basarabia: aspecte istorico-juridice.
  29. SOBOR Serghei, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice;
    Tema:Proprietatea intelectuală: probleme şi mecanisme de soluţionare.
  30. DOLTU Constantin, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice;
    Tema:Investiţiile străine directe şi influenţa lor asupra modernizării economiei în tranziţie.
  31. HRIŞCEV Irina, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat);
    Tema:Abordarea sistemică a business-planificării în unităţile economice.
  32. BODRUG Doina, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în activitatea de antreprenoriat);
    Tema:Aspecte teoretice şi metodologice ale sistemului de monitorizare şi control la întreprinderile din Republica Moldova.
  33. ŢÎRDEA Iurie, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;
    Tema:Impactul operaţiunilor cu valorile mobiliare asupra randamentului financiar al băncilor.
  34. CINIC Liliana, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;
    Tema:Factorii determinanţi ai atragerii investiţiilor în economia naţională.
  35. IACHIMOVSCHI Anatolie, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică;
    Tema:Procedeele obţinerii dovezilor de audit.
  36. TODOROVA Liudmila, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică;
    Tema:Учет биологических активов.
  37. TCACI Alexandru, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură);
    Tema:Eficienţa utilizării factorilor de producţie în întreprinderile agricole din Zona de Centru a Republicii Moldova.
  38. COJOCARU Maria, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură);
    Tema:Argumentarea economică a planurilor de afaceri în unităţile agricole.
  39. POPA Veronica, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.01.01 – Literatura română;
    Tema:Evoluţia poeziei feminine contemporane (A. Blandiana, G. Melinescu, G. Buzea, I. Mălăncioiu, L. Lari ş.a.).
  40. LUCHIAN Tatiana, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.02.01 – Limba română;
    Tema:Categoria funcţional-semantică a aspectualităţii în limba română.
  41. VATAMANIUC Aurel, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.02.01 – Limba română;
    Tema:Funcţiile şi semnificaţiile cazurilor în limba română.
  42. LIFARI Viorica, doctor în filologie;
    Specialitatea: 10.02.04 – Limbi germanice (limba engleză);
    Tema:Modalităţile lexico-gramaticale de exprimare a categoriei de diateză în limba engleză.
  43. DODON Adelina, doctor în tehnică;
    Specialitatea: 05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară;
    Tema:Contribuţii privind studierea procesului de uscare a crupei de soriz, pentru obţinerea concentratelor alimentare.
  44. SANDULACHI Elisaveta, doctor în tehnică;
    Specialitatea: 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare (tehnologia produselor alimentare conservate);
    Tema:Impactul tratamentului tehnologic asupra proprietăţilor oxido-reducătoare a produselor din fructe conservate.
  45. CREŢU Sergiu, doctor în informatică;
    Specialitatea: 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program;
    Tema:Tehnici extensibile de interpretare sintactico-semantică a textelor în limbaj natural.
  46. NEMERENCO Lucreţia, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
    Specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor;
    Tema:Proprietăţile optice şi structura benzilor energetice ale materialelor calcopirite CuGaxIn1-xS2.
  47. BEJAN Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
    Specialitatea: 01.01.09 – Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale;
    Tema:Modelarea timpului de orientare în sisteme de aşteptare cu priorităţi.
  48. SEGĂRCEANU Aurelian, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare;
    Tema:Selecţia sportivă în tenisul de câmp în sistemul pregătirii multianuale.
  49. ENOIU Roxana, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.04 – Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare;
    Tema:Pregătirea profesional-pedagogică a studenţilor facultăţii de educaţie fizică şi sport în cadrul cursului opţional turism ecologic.
  50. BOLOCAN Viorica, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba şi literatura română);
    Tema:: Modalităţi de predare-asimilare a operei epice în şcoală.
  51. RACU Tatiana, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
    Tema:Formarea conduitei civice la adolescenţi în condiţiile democratizării societăţii.
  52. CALARAŞ Carolina, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
    Tema:Fundamente psihopedagogice de formare a dirigintelui ca manager al actului educativ.
  53. BÂLICI Vera, doctor în pedagogie;
    Specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
    Tema:Formarea conştiinţei lingvistice la elevii din clasele liceale.

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. GREJDIANU Tudor, doctor habilitat în medicină, profesor universitar în specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială şi management.
  2. COBĂNEANU Sergiu, doctor în drept, profesor universitar în specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional, administrativ); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept.
  3. GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, profesor universitar în specialitatea: 08.00.14 – Economie mondială; relaţii economice internaţional.
  4. ŞUBĂ Alexandru,doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar în specialitatea: 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale.
  5. JAVGUREANU Vasile, doctor în tehnică, profesor universitar în specialitatea: 05.02.13 – Maşini şi echipamente (în construcţia de maşini.
  6. CHIORSAC Mihail, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar în specialitatea: 05.14.02 – Centrale electrice (partea electrică).

 4. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. COJOCARI Lidia, doctor în biologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor.
  2. DULGHIERU Olga, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.21 – Stomatologie.
  3. DIACOVA Svetlana, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.04 – Otorinolaringologie.
  4. DONDIUC Iurie, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie.
  5. NEDELCIUC Boris, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.11 – Dermatologie şi venerologie.
  6. GOGU Vladislav, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.11 – Dermatologie şi venerologie.
  7. FULGA Veaceslav, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 03.00.11 – Histologie, citologie, biologia dezvoltării).
  8. CAPSÎZU Valeriu, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice.
  9. LUPUŞOR Nicolae, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.23.05 – Materiale şi articole de construcţii.
  10. GORDELENCO Pavel, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.02.13 – Maşini şi echipamente (în construcţia de maşini).
  11. SANDU Alexandru, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (fizica).

 5. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. GAGAUZ Ion, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie
  2. VORNIC Vladimir, doctor în istorie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 07.00.06 – Arheologie
  3. GRAUR Eleonora, doctor în economie, conferenţiar cercetător în specialitatea: : 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit.
  4. ZAICOVSCHI Tatiana,doctor în filologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 10.02.03 – Limbi slave (limba bulgară)
  5. CENUŞĂ Felicia, doctor în filologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: : 10.01.01 – Literatura română
  6. CANŢÂR Grigore, doctor în filologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 10.01.01 – Literatura română
  7. APETRI Dumitru,doctor în filologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 10.01.01 – Literatura română
  8. SPÎNU Stela, doctor în filologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 10.02.01 – Limba română.
  9. DRUŢĂ Gheorghe, doctor în filologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 10.02.01 – Limba română
  10. GRAUR Ana, doctor în filologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 10.01.09 – Folcloristică

Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:

ALHAZOV Artiom, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în informatică, conferit de Universitatea „Rovira i Virgili” din Tarragona, Spania, diploma nr.784408 Seria 1-BC , eliberată la 05.05.2006, care se echivalează cu gradul de doctor în informatică, în specialitatea: 01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii, programarea calculatoarelor.
CONDOV Vasil, Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe filologice, conferit de Comisia Superioară de Atestare din Sofia, Bulgaria, diploma nr.22900, eliberată la 03.11.1993, care se echivalează cu gradul de doctor în filologie, în specialitatea: 10.02.03 – Limbi slave (limba bulgară).
ROLLER Ala, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în economie, conferit de Universitatea din Craiova, România, diploma nr.0002319, eliberată la 04.02.1997, care se echivalează cu gradul de doctor în economie, în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit.