Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


23 martie 2017


HOTARÂREA nr. AT-2/2.1 din 23 martie 2017 cu privire la conferirea gradului stiintific de doctor habilitat în stiinte [404 Kb]

HOTARÂREA nr. AT-2/1 din 23 martie 2017 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

HOTARÂREA nr. AT-2/1.1 din 23 martie 2017 cu privire la instituirea Comisiei ad-hoc

HOTARÂREA nr. AT-2/1.2 din 23 martie 2017 privind respingerea demersului pentru formarea Consiliului științific specializat

HOTARÂREA nr. AT-2/2.2 din 23 martie 2017 cu privire la conferirea gradului stiintific de doctor în stiinte

HOTARÂREA nr. AT-2/3.1 din 23 martie 2017 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar

HOTARÂREA nr. AT-2/3.2 din 23 martie 2017 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de profesor cercetător

HOTARÂREA nr. AT-2/3.3 din 23 martie 2017 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

HOTARÂREA nr. AT-2/3.4 din 23 martie 2017 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător

HOTARÂREA nr. AT-2/4.1 din 23 martie 2017 privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc la specialitatea 532.02. Didactică şcolară (matematica) în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă"

HOTARÂREA nr. AT-2/4.2 din 23 martie 2017 privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc la specialitatea 143.01 Chimie în cadrul Universității de Stat din Moldova

HOTARÂREA nr. AT-2/4.3 din 23 martie 2017 privind modificarea componenței Seminarelor științifice de profil

HOTARÂREA nr. AT-2/5 din 23 martie 2017 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

HOTARÂREA nr. AT-26 din 23 martie 2017 privind desemnarea laureaţilor Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2016”

HOTARÂREA nr. AT-2/7 din 23 martie 2017 privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării

HOTARÂREA nr. AT-2/7.1 din 23 martie 2017 privind prelungirea termenului de valabilitate a ordinului cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat