Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


16 februarie 2012


Hotărârea privind aprobarea Raportul de activitate a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare pentru anul 2011 [141 Kb]

Adobe PDF documentHotărârea privind aprobarea Planului de activitate al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la aprobarea programelor examenelor de doctorat

Adobe PDF documentHotărârea u privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Adobe PDF documentHotărârea pentru modificarea hotărârii Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat nr. AT 7/2-1 din 05 octombrie 2011

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice

Adobe PDF documentHotărârea privind respingerea demersului Senatului Universităţii de Stat din Moldova cu privire la conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

Adobe PDF documentHotărârea privind validarea deciziei Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova despre acordarea suplimentar a specialităţii 01.05.05 – Sisteme informaţionale Seminarului ştiinţific de profil la specialităţile: 08.00.11 – Statistică economică; 08.000.13 – Metode economico-matematice şi aprobarea componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil

Adobe PDF documentHotărârea privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la instituirea pe lângă Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare a Consiliului doctoranzilor