Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


16 februarie 2012


HOTĂRÎREA nr. AT- 1/1 din 16 februarie 2012 privind aprobarea Raportul de activitate a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare pentru anul 2011 [141 Kb]

HOTĂRÎREA nr. AT- 1/2 din 16 februarie 2012 privind aprobarea Planului de activitate al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

HOTĂRÎREA nr. AT- 1/3 din 16 februarie 2012 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

HOTĂRÎREA nr. AT- 1/3.1 din 16 februarie 2012 cu privire la aprobarea programelor examenelor de doctorat

HOTĂRÎREA nr. AT- 1/4 din 16 februarie 2012 Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

HOTĂRÎREA nr. AT- 1/4.1 din 16 februarie 2012 pentru modificarea hotărârii Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat nr. AT 7/2-1 din 05 octombrie 2011

HOTĂRÎREA nr. AT- 1/5 din 16 februarie 2012 Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice

HOTĂRÎREA nr. AT- 1/5.1 din 16 februarie 2012 privind respingerea demersului Senatului Universităţii de Stat din Moldova cu privire la conferirea titlurilor ştiinţifico-didactice

HOTĂRÎREA nr. AT- 1/6 din 16 februarie 2012 cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

HOTĂRÎREA nr. AT- 1/7 din 16 februarie 2012 privind validarea deciziei Senatului Academiei de Studii Economice din Moldova despre acordarea suplimentar a specialităţii 01.05.05 – Sisteme informaţionale Seminarului ştiinţific de profil la specialităţile: 08.00.11 – Statistică economică; 08.000.13 – Metode economico-matematice şi aprobarea componenţei nominale a Seminarului ştiinţific de profil

HOTĂRÎREA nr. AT- 1/9 din 16 februarie 2012 privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării

HOTĂRÎREA nr. AT- 1/10 din 16 februarie 2012 cu privire la instituirea pe lângă Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare a Consiliului doctoranzilor

HOTĂRÎREA nr. AT- 1/11 din 16 februarie 2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova