Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


6 decembrie 2019


Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.1 din 06.12.2019. cu privire la formarea Consiliilor Stiintifice Specializate pentru sustinerea tezelor de doctor [3,338 Kb]

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.2 din 06.12.2019 cu privire la modificarea Consiliului Stiintific Specializat pentru sustinerea tezei de doctor

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.3 din 06.12.2019 cu privire la conferirea titlurilor științifice de doctor habilitat în științe

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.4 din 06.12.2019 cu privire la conferirea titlurilor științifice de doctor conferite de organizațiile din domeniile cercetării și inovării

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.5 din 06.12.2019 cu privire la confirmarea titlurilor științifice de doctor în științe

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.6 din 06.12.2019 cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice de profesor universitar

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.7 din 06.12.2019 cu privire la conferirea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.8 din 06.12.2019 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.9 din 06.12.2019 cu privire la abilitarea cu drept de conducător de doctorat

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.10 din 06.12.2019 cu privire la calitatea cu drept de conducător de doctorat

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.11 din 06.12.2019 cu privire la Seminarele Științifice de profil

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.12 din 06.12.2019 cu privire la respingerea Consiliilor Stiintifice Specializate pentru sustinerea tezelor de doctor

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.19 din 06.12.2019 cu privire la evaluare, clasificare și monitorizare revistelor științifice de profil