Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


22 decembrie 2011


Hotararea cu privire la conferirea gradelor ştiintifice şi a titlurilor ştiintifice şi ştiintifico-didactice [204 Kb]

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Adobe PDF documentHotărârea pentru aprobarea „Recomandărilor privind numirea conducătorului de doctorat, aprobarea proiectului de cercetare şi a temei tezei de doctorat, elaborarea planului de activitatea a doctorandului

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

Adobe PDF documentHotărârea privind respingerea demersurilor Consiliului Ştiinţific al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la acordarea dreptului instituţiilor de a se forma consilii ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Adobe PDF documentHotărârea privind validarea deciziilor consiliilor ştiinţifice şi senatelor instituţiilor despre instituirea, aprobarea şi modificarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil

Adobe PDF documentHotărârea pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova