Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


5 noiembrie 2009


Hotărârea cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat [150 Kb]

Hotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică

Hotărârea cu privire la aprobarea programelor examenelor de doctorat

Hotărârea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător /consultant de doctorat

Hotărârea cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova

Hotărârea cu privire la aprobarea formularelor de evaluare a tezei de doctor sau doctor habilitat, autoreferatului şi dosarului pretendentului la grad ştiinţific

Hotărârea cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profilaprobat prin hotărârea Comisiei de atestare a CNAA din 21 decembrie 2006