Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


28 februarie 2020


Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.1 din 28 .02.2020 cu privire la formarea Consiliilor Stiintifice Specializate pentru sustinerea tezelor de doctor habilitat [1,351 Kb]

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.2 din 28.02.2020 cu privire la formarea Consiliilor Stiintifice Specializate pentru sustinerea tezelor de doctor

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.3 din 28.02.2020 cu privire la respingerea demersului de formare a Consiliilor Științifice Specializate pentru sustinerea tezelor de doctor

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.4 din 28.02.2020 cu privire la conferirea titlului științific de doctor habilitat

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.5 din 28.02.2020 cu privire la conferirea titlurilor științifice de doctor

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.6 din 28.02.2020 cu privire la confirmarea titlurilor ştiinţifice de doctor în ştiinţe conferite de organizaţiile din domeniile cercetării şi inovări

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.7 din 28.02.2020 cu privire la conferirea titlului științifico-didactic de profesor universitar

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.8 din 28.02.2020 cu privire la confirmarea titlului științifico-didactic de profesor universitar

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.9 din 28.02.2020 cu privire la confefirmarea titlurilor științifico-didactice de conferențiar universitar

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.10 din 28.02.2020 cu privire la abilitarea cu drept de conducãtor de doctorat

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.11 din 28.02.2020 cu privire la calitatea cu drept de conducător de doctorat

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.12 din 28.02.2020 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor privind titlurile științifice obținute în alte state<

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.13 din 28.02.2020 cu privire la Seminarele ştiinţifice de profil

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.14 din 28.02.2020 cu privire la evaluarea, clasificarea şi monitorizarea revistelor ştiinţifice

Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.15 din 28.02.2020 cu privire la aprobarea registrelor manifestărilor ştiinţifice (a.2020)

Anexa 1. Registrelorul manifestărilor ştiinţifice (a.2020)

Anexa 2. Registrul manifestărilor ştiinţifice studențești planificate, a.2020