Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


6 octombrie 2010


Hotărârea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat [140 Kb]

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiintifice şi a titlurilor ştiintifice şi ştiintifico-didactice

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la aprobarea programelor examenelor de doctorat

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la susţinerea publică repetată a tezei de doctor în drept „Resocializarea penitenciară şi postpenitenciară a persoanelor supuse pedepsei cu închisoare”, elaborată de dl RUSU Oleg

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

Adobe PDF document Hotărârea privind respingerea demersului Senatului Universităţii de Stat din Moldova cu privire la formarea consiliului ştiinţific specializat
D 30 23.00.01 - 25 pentru susţinerea tezei de doctor în politologie „Uniunea Europeană în contextul reconfigurării sistemului politic internaţional”, prezentată de dl ŢUGUI Eduard

Adobe PDF document Hotărârea pentru modificarea hotărârilor Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat nr. AT 4/2-2 din 03 iunie 2010 şi nr. AT 5/3-1 din 03 iulie 2010 l

Adobe PDF document Hotărârea privind validarea deciziei Consiliului ştiinţific al Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM despre aprobarea componenţei nominale a seminarului ştiinţific de profi

Adobe PDF document Hotărârea privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării