Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


29 aprilie 2010


Hotărârea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat [155 Kb]

Hotărârea cu privire la aprobarea programelor examenelor de doctorat

Hotărârea cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

Hotărârea cu privire la numirea preşedintelui Consiliului ştiinţific specializat DH 50 14.00.21 din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”

Hotărârea privind validarea deciziilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice despre aprobarea sau modificarea componenţei nominale a Seminarelor ştiinţifice de profil

Hotărârea cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărârea cu privire la formarea Comisiei de experţi CNAA în domeniul Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării

Hotărârea cu privire la modificarea conducerii Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea: 10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării din cadrul Universităţii de Stat din Moldova

Hotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice

Hotărârea cu privire la respingerea dosarului de atestare pentru conferirea gradului ştiinţific de doctor în pedagogie domnului Tipa Lazăr şi aplicarea sancţiunilor Consiliului ştiinţific specializat D 40.13.00.04 – 67 din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport