Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


23 decembrie 2014


Lista tezelor selectate pentru Concursul national „Teza de doctorat de excelenta a anului 2014” [222 Kb]

Hotărârea nr. AT-7/3.1 din 23 decembrie 2014 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de profesor universitar

Hotărârea nr. AT-7/3.2 din 23 decembrie 2014 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de profesor cercetător

Hotărârea nr. AT-7/3.3 din 23 decembrie 2014 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar universitar

Hotărârea nr. AT-7/3.4 din 23 decembrie 2014 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător

Hotărârea nr. AT-7/2.1 din 23 decembrie 2014 cu privire la conferirea gradului de doctor habilitat

Hotărârea nr. AT-7/2.2 din 23 decembrie 2014 cu privire la conferirea gradului de doctor

Hotărârea nr. AT-7/1.1 din 23 decembrie 2014 cu privire la respingerea solicitării de formare a consiliului ştiinţific specializat ad-hoc

Hotărârea nr. AT-7/1 din 23 decembrie 2014 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărârea nr. AT-7/4 din 23 decembrie 2014 cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

Hotărârea nr. AT-7/5.1 din 23 decembrie 2014 privind modificările în componenţă şi prelungirea termenului de activitate a Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 511.01 Psihologie generală al USM

Hotărârea nr. AT-7/5.2 din 23 decembrie 2014 privind modificările în componenţă şi prelungirea termenului de activitate a Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 165.02 Zoologie al Institutului de Zoologie al AŞM

Hotărârea nr. AT-7/5.3 din 23 decembrie 2014 privind instituirea Seminarelor ştiinţifice de profil la IP USMF

>Hotărârea nr. AT-7/5.4 din 23 decembrie 2014 privind instituirea Seminarelor ştiinţifice la profilul: 321. Medicină generală

Hotărârea nr. AT-7/5.5 din 23 decembrie 2014 privind instituirea Seminarelor ştiinţifice la profilul 331.Sănătate publică

Hotărârea nr. AT-7/5.6 din 23 decembrie 2014 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Hotărârea nr. AT-7/8.1 din 23 decembrie 2014 cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a ordinului de formare a CŞS

Hotărârea nr. AT-7/8.3 din 23 decembrie 2014 privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării