Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


9 octombrie 2012


HOTARÎREA nr. AT-5/4 din 09 octombrie 2012 cu privire la conferirea gradelor stiintifice si a titlurilor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice [134 Kb]

HOTĂRÂREA nr. AT –5/1 din 09 octombrie 2012 privind validarea deciziilor consiliilor ştiinţifice şi senatelor instituţiilor despre aprobarea şi modificarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil

HOTĂRÂREA nr. AT –5/2 din 09 octombrie 2012 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat şi prelungirea termenului de abilitare

HOTĂRÂREA nr. AT –5/2 din 09 octombrie 2012 cu privire la aprobarea programei examenului de doctorat şi a paşaportului specialităţii

HOTĂRÂREA nr. AT –5/3 din 09 octombrie 2012 Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

HOTĂRÂREA nr. AT –5/5 din 09 octombrie 2012 cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

HOTĂRÂREA nr. AT –5/6 din 09 octombrie 2012 privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării