Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


28 decembrie 2016


Agenda şedinţei [207 Kb]

HOTĂRÂREA nr. AT - 7/1 din 28 decembrie 2016 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

HOTĂRÂREA nr. AT - 7/1.1 din 28 decembrie 2016 privind respingerea demersului Consiliului Ştiinţific al Institutului de Chimie al AȘM pentru formarea Consiliului ştiinţific specializat

HOTĂRÂREA nr. AT - 7/1.2 din 28 decembrie 2016 privind respingerea demersului Consiliului ştiinţific al USEFS pentru formarea Consiliului ştiinţific specializat

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/2.1 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/2.2 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/3.1 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/3.2 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de profesor cercetător

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/3.3 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/3.4 din 28 decembrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător

HOTĂRÂREA nr. AT-7/3.5 din 28 decembrie 2016 cu privire la respingerea conferirii titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

HOTĂRÂREA nr. AT-7/3.6 din 28 decembrie 2016 cu privire la respingerea conferirii titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/4.1 din 28 decembrie 2016 privind componenţa Seminarelor ştiinţifice de profil pe uin termen de 4 ani

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/4.2 din 28 decembrie 2016 privind componenţa Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/4.3 din 28 decembrie 2016 privind componenţa Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei

HOTĂRÂREA nr. AT 7/4.4 din 28 decembrie 2016 privind modificarea componenţei Seminarului ştiinţific de profil din cadrul IŞE

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/5 din 28 decembrie 2016 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate

HOTĂRÂREA nr. AT- 7/6 din 28 decembrie 2016 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

HOTĂRÂREA AT 7/7 din 28 decembrie 2016 cu privire la completarea Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţificodidactice în Republica Moldova

HOTĂRÂREA AT 7/11 din 28 decembrie 2016 privind prelungirea termenului de funcționare a comisiilor de experți ale CNAA