Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


3 iunie 2016


Agenda şedinţei Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice din 03 iunie 2016, ora 14.00 [206 Kb]

Hotărârea AT-3/1 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilita

Hotărârea AT-3/2.1 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe

Hotărârea AT-3/2.2 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

Hotărârea AT-3/3.1 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar

Hotărârea AT-3/3.2 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

Hotărârea AT-3/3.3 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător

Hotărârea AT-3/4.1 privind modificările în componenţa Seminarului ştiinţific de profil al USM

Hotărârea AT-3/4.2 privind modificările în componenţa Seminarului ştiinţific de profil al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Hotărârea AT-3/4.3 privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc pentru evaluarea tezei de doctor în ştiinţe tehnice a dlui LOZAN Alexandr

Hotărârea AT-3/4.4 privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc pentru evaluarea tezei de doctor în ştiinţe tehnice a dlui TRONCIU Sergiu

Hotărârea AT-3/5 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate

Hotărârea AT-3/6 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Hotărîrea nr. AT–3/7.1 privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovări

Hotărârea AT 3/7.2 din 03 iunie 2016 privind completarea Anexei 9 din Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilorştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţificodidactice în Republica Moldova

Hotărârea AT-3/7.3 privind completarea unor formulare din Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilorştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţificodidactice în Republica Moldova

Hotărârea AT-3/7.4 cu privire la permisiunea susţinerii tezei de doctor habilitat în baza lucrărilor ştiinţifice publicate

Hotărârea AT-3/7.5 cu privire la modificarea Ordinului nr. AT 2/1 din 21 aprilie 2016