Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


12 mai 2011


Hotărârea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat [197 Kb]

Adobe PDF documentHotărîtea cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Adobe PDF documentHotărîtea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice

Adobe PDF documentHotărîrea cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

Adobe PDF documentHotărîre privind desemnarea laureaţilor Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”

Adobe PDF documentHotărîre privind examinarea repetată a tezelor de doctorat în comisiile de experţi pe domeniu

Adobe PDF documentHotărîrea cu privire la completarea Comisiei de experţi în economie

Adobe PDF documentHotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentul privind funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţific şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova

Adobe PDF documentHotărîre cu privire la reorganizarea Comisiei de experţi în drept şi aprobarea componenţei nominale a comisiilor de experţi pe specialităţi juridice

Adobe PDF documentHotărîre privind crearea Comisiei de experţi ad-hoc în vederea verificării comiterii plagiatului în unele teze de doctorat din domeniul pedagogiei, susţinute în Consiliul ştiinţific specializat din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Adobe PDF documentHotărîre privind aprobarea candidaturii dlui PORTĂRESCU Sergiu, doctor în economie, conferenţiar universitar pentru executarea atribuţiilor de secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific specializat DH 32.08.00.05 din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova

Adobe PDF documentHotărîre privind respingerea demersului Senatului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat D 34.08.00.05 – 21 pentru susţinerea tezei de doctor prezentată de dl GĂRJOABĂ Corneliu

Adobe PDF documentHotărîre privind validarea deciziei Senatului Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău despre aprobarea modificărilor în componenţa nominală a seminarelor ştiinţifice de profil