Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


5 iulie 2016


Hotarîrea nr. AT 4/6 din 5 iulie 2016 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat [264 Kb]

Hotărârea AT-4/1 din 05 iulie 2016 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilita

Hotărârea AT-4/2.1 din 05 iulie 2016 cu privire la confirmarea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe

Hotărârea AT-4/2.2 din 05 iulie 2016 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

Hotărârea AT-4/3.1 din 05 iulie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

Hotărârea AT-4/3.2 din 05 iulie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător

Hotărârea AT-4/4.1 din 05 iulie 2016 cu privire la instituirea Seminarului Ştiinţific de Profil ad-hoc la specialitatea 511.02 - Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională pentru susţinerea tezei de doctor habilitat

Hotărârea AT-4/5 din 05 iulie 2016 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate

Hotărârea AT-4/7.1 din 05 iulie 2016 cu privire la permisiunea susţinerii tezei de doctor habilitat în ştiinţe agricole în baza lucrărilor ştiinţifice publicate

Hotărârea AT – 4/7.3 din 05 iulie 2016 privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării

Hotărârea AT – 4/7.4 din 05 iulie 2016 privind modificarea Consiliului știinţific specializat la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM

Hotărârea AT – 4/7.4.1 din 05 iulie 2016 privind modificarea Consiliului știinţific specializat la Universitatea de Stat din Moldova

Hotărârea AT – 4/7.5 din 05 iulie 2016 privind prelungirea termenului de funcționare a Seminarelor științifice de profil

Hotărârea AT – 4/7.6 din 05 iulie 2016 privind prelungirea termenului de funcționare a Comisiilor de experți a CNAA

Hotărârea AT – 4/4.4 din 05 iulie 2016 privind aprobarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil pentru un termen de 4 ani