Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


5 iulie 2010


Hotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiintifice şi a titlurilor ştiintifice şi ştiintifico-didactice [197 Kb]

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Adobe PDF document Hotărârea privind respingerea demersului Consiliului ştiinţific al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM cu privire la formarea consiliului ştiinţific specializat ad-hoc pentru susţinerea repetată a tezei de doctor

Adobe PDF document Hotărârea privind validarea deciziilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor despre aprobarea sau modificarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la aprobarea programelor examenelor de doctorat

Adobe PDF document Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice nr. AT 4/2-2 Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat din 03 iunie 2010

Adobe PDF document Hotărârea privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Adobe PDF documentHotărârea pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldov

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Concursului „Teza de doctorat de excelenţă a anului”