Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


16 februarie 2017


HOTĂRÂREA nr. AT- 1/4 din 16 februarie 2016 cu privire la aprobarea Comitetului de concurs pentru Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului” [194 Kb]

HOTĂRÎREA nr. AT 1/4-1 din 16 februarie 2017 cu privire la aprobarea Listei tezelor de doctorat selectate pentru Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”

HOTĂRÂREA nr. AT-1/5 din 16 februarie 2016 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

HOTĂRÂREA nr. AT-1/6.1 din 16 februarie 2016 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe

HOTĂRÂREA nr. AT-1/6.2 din 16 februarie 2016 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

HOTĂRÂREA nr. AT-1/7.1 din 16 februarie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar

HOTĂRÂREA nr. AT-1/7.2 din 16 februarie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

HOTĂRÂREA nr. AT-1/7.3 din 16 februarie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător

HOTĂRÂREA nr. AT 1/8 din 16 februarie 2017 privind aprobarea componenţei nominale a Seminarelor ştiinţifice de profil pentru un termen de 4 ani

HOTĂRÂREA nr. AT 1/8.1 din 16 februarie 2017 privind modificarea componenţei Seminarului ştiinţific de profil al Universităţii Pedagogice de Stat “ Ion Creangă” din Chişinău

HOTĂRÂREA nr. AT 1/8.2 din 16 februarie 2017 privind modificarea componenţei Seminarului ştiinţific de profil a USMF

HOTĂRÂREA nr. AT 1/8.3 din 16 februarie 2017 privind modificarea specialității și completarea componenţei Seminarului ştiinţific de profil al Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

HOTĂRÂREA nr. AT 1/8.4 din 16 februarie 2017 privind completarea componenţei Seminarului ştiinţific de profil al Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D.Ghițu” al AŞM

HOTĂRÂREA nr. AT 1/8.5 din 16 februarie 2017 privind modificarea componenţei Seminarului ştiinţific de profil privind modificarea componenţei Seminarului ştiinţific de profil al Universităţii Pedagogice de Stat “ Ion Creangă” din Chişinău

HOTĂRÂREA nr. AT 1/8.6 din 16 februarie 2017 privind componenţa Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc al Institutului Ştiinţifico - Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

HOTĂRÂREA nr. AT 1/8.7 din 16 februarie 2017 privind componenţa Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc al Institutul de Istorie al AŞM

HOTĂRÂREA nr. AT 1/8.8 din 16 februarie 2017 privind componenţa Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc al Universităţii Pedagogice de Stat “ Ion Creangă” din Chişinău

HOTĂRÂREA nr. AT 1/8.9 din 16 februarie 2017 privind modificarea componenţei Seminarului ştiinţific de profil al Institutul de Istorie al AŞM

HOTĂRÂREA nr. AT- 1/9 din 16 februarie 2017 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate

HOTĂRÂREA nr. AT- 1/10 din 16 februarie 2017 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

HOTĂRÂREA nr. AT- 1/12 din 16 februarie 2017 cu privire la modificările în Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat

HOTĂRÂREA nr. AT- 1/13.1 din 16 februarie 2017 cu privire la completarea Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova

HOTĂRÂREA nr. AT- 1/13.2 din 16 februarie 2017 cu privire la modificarea Consiliului științific specializat D 34.521.03 – 15 în cadrul ULIM

HOTĂRÂREA nr. AT- 1/13.3 din 16 februarie 2017 cu privire la redactarea Racordării procesului de conferire /confirmare a gradelor ştiinţifice în baza Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice 2013

HOTĂRÂREA nr. AT- 1/13.5 din 16 februarie 2017 privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării

HOTĂRÂREA nr. AT- 1/13.6 din 16 februarie 2017 privind aprobarea Regulamentului cu privire la recunoașterea, clasificarea și evidența manifestărilor științifice