Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


15 noiembrie 2016


agenda,-6.pdf [210 Kb]

AGENDA ŞEDINŢEI nr. 6 din 15 noiembrie 2016, ora 14.00

HOTĂRÂREA nr. AT - 6/1 din 15 noiembrie 2016 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

HOTĂRÂREA nr. AT- 6/2.2 din 15 noiembrie 2016 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

HOTĂRÂREA nr. AT-6/3.1 din 15 noiembrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar

HOTĂRÂREA nr. AT-6/3.2 din 15 noiembrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţificde profesor cercetător

HOTĂRÂREA nr. AT-6/3.3 din 15 noiembrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

HOTĂRÂREA nr. AT-6/3.4 din 15 noiembrie 2016 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător

HOTĂRÂREA nr. AT-6/4 din 15 noiembrie 2016 privind aprobarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil pentru un termen de 4 ani

HOTĂRÂREA nr. AT 6/4.1 din 15noiembrie 2016 privind componenţa Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc în cadrul Institutului Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară

HOTĂRÂREA nr. nr. AT 6/4.2 din 15noiembrie 2016 privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc în cadrul Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

HOTĂRÂREA nr. nr. AT 6/4.3 din 15noiembrie 2016 privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova

HOTĂRÂREA nr. AT 6/4.4 din 15noiembrie 2016 privind componenţa Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc în cadrul Institutului de Filologie al AŞM

HOTĂRÂREA nr. AT 6/4.5 din 15 noiembrie 2016 privind componenţa Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

HOTĂRÂREA nr. AT- 6/5 din 15 noiembrie 2016 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate

HOTĂRÂREA nr. AT 6/6 din 15 noiembrie 2016 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

HOTĂRÂREA nr. AT- 6/8 din 15 noiembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului instituției de expertiză a CNAA

HOTĂRÂREA nr. AT- 6/9 din 15 noiembrie 2016 privind desemnarea laureaţilor Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2015”