Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


21 aprilie 2016


Agenda şedinţei comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice din 21 aprilie 2016 [212 Kb]

Hotărârea AT-2/1 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărârea AT-2/2.1 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe

Hotărârea AT-2/2.2 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

Hotărârea AT-2/3.1 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de profesor universitar

>Hotărârea AT-2/3.2 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico de profesor cercetător

Hotărârea AT-2/3.3 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

Hotărârea AT-2/3.3_1 cu privire la respingerea conferirii titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

Hotărârea AT-2/3.4 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactice de conferenţiar cercetător

Hotărârea AT -2/4.1 privind modificările în componenţă şi prelungirea termenului de activitate a Seminarul ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie al AȘM

Hotărârea AT-2/4.2 privind componenţa Seminarului ştiinţific ad-hoc Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Hotărârea AT-2/4.3 privind modificările în componenţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului Patrimoniului Cultural

Hotărârea AT-2/4.4 din privind modificările în componenţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

Hotărârea AT-2/4.5 din privind modificările în componenţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Universității de Stat din Moldova

Hotărârea AT-2/4.6 privind componenţa Seminarului ştiinţific ad-hoc de profil din cadrul Universității Tehnice a Moldovei

Hotărârea AT-2/4.7 privind modificările în componenţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Universității Tehnice a Moldovei

Hotărârea AT-2/4.8 privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene “Constantin Stere”

Hotărârea AT-2/4.9 privind modificările în componenţa Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 611.03. Istoria universală (pe perioade) din cadrul Universității de Stat din Moldova

Hotărârea AT-2/4.10 cu privire la instituirea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM al AŞM

Hotărârea AT-2/4.11 privind modificările în componenţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM

Hotărârea AT-2/5 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate

Hotărârea AT-2/6 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Hotărârea AT-2/9.2 privind modificarea Hotărârii AT–5/1.3 din 07 octombrie 2015

Hotărîrea nr. AT – 2/8 din 21 aprilie 2016 privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării

HOTĂRÎREA nr. AT 2/7 din 21 aprilie 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind atribuirea calificativelor tezelor de doctorat