Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


22 decembrie 2005Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 22 decembrie 2005
(Proces-verbal nr.7)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 7 persoane


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. BARBAROŞ Mihail, doctor habilitat în agricultură;
  2. GLADCHI Gheorghe, doctor habilitat în drept;
  3. SPĂTARU Tatiana, doctor habilitat în sociologie;
  4. CIOBANU Constantin, doctor habilitat în studiul artelor;
  5. BABUCI Stanislav, doctor habilitat în medicină;
  6. COBÂLEANSCHI Oleg, doctor habilitat în medicină.

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. PAŞA Maria, doctor în biologie;
  2. CIUBUC Natalia, doctor în biologie;
  3. CHIHAI Oleg, doctor în biologie;
  4. BOŢAN Teodor, doctor în agricultură;
  5. ŢĂRANU Mariana, doctor în istorie;
  6. BOGATU Eugenia, doctor în filosofie;
  7. MOREGA Gh. Romulus, doctor în drept;
  8. GÎRLA Lilia, doctor în drept;
  9. MUTU Maria, doctor în drept;
  10. VISTERNICEANU Emilia, doctor în drept;
  11. MAGHERESCU V. Delia, doctor în drept;
  12. BÂCU Adelina, doctor în drept;
  13. CUŞMIR Ludmila, doctor în drept;
  14. TATAROV Sergiu , doctor în drept;
  15. ŢURCAN Rina, doctor în economie;
  16. COJOCARU Svetlana, doctor în economie;
  17. BODIUL Aliona, doctor în economie;
  18. CIUMAC Angela, doctor în filologie;
  19. USATÎI Ludmila, doctor în filologie;
  20. STAMATI-ZAHARIA Viorica, doctor în filologie;
  21. LUPU Olga, doctor în tehnică;
  22. CROITORU Dumitru, doctor în tehnică;
  23. IUŞAN Larisa, doctor în tehnică;
  24. SIRKELI Vadim, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
  25. GURĂU Virginia, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
  26. BERLIBA Elina, doctor în medicină;
  27. ROMANCIUC Ina, doctor în medicină;
  28. ZAICOVA Natalia, doctor în medicină;
  29. ŢURCANU Vasile, doctor în medicină;
  30. FEKETE Adela Corina, doctor în pedagogie;
  31. FEKETE Maria Carmen, doctor în pedagogie;
  32. GODOROJA Rita, doctor în pedagogie;
  33. MACRI Aurelia-Cristina, doctor în pedagogie;
  34. LEONTE Ion, doctor în pedagogie;
  35. STOICA Doru, doctor în pedagogie;
  36. PERFILOV Oleg, doctor în pedagogie.

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. BOLUN Ion, doctor habilitat în informatică, profesor universitar în specialitatea: 01.05.05 – Sisteme informaţionale;
  2. MORARU Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar în specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice.

 4. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de profesor cercetător următorilor pretendenţi:
  1. BOBÂNĂ Gheorghe, doctor habilitat în filosofie, profesor cercetător la specialitatea: 09.00.03 – Istoria filosofiei.

 5. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. PPOPOVICI Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept procesual penal);
  2. ŞAPTEFRAŢI Tatiana, doctor în biologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.15 – Administraţie publică;
  3. MOCANU Natalia, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;
  4. TONU Valentin, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.23.03 – Termoficarea, ventilarea, condiţionarea aerului, gazificarea şi iluminarea;
  5. TEZEC Iurie, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.22.08 – Exploatarea şi Studiul transportului (rutier);
  6. GLAVAN Iulian, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.28 – Neurochirurgie;
  7. ŞOFRON Larisa, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie general.

Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:
POPESCU Victor, se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în biologie, conferit de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, România, eliberată la 01 septembrie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în biologie, în specialitatea: 03.00.15 – Genetică;
MEREUŢĂ Gheorghe, e recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe militare, conferit de Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, România, eliberată la 15 august 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe militare, în specialitatea: 20.00.01 – Bazele ştiinţelor militare;
COCIUG Victoria, se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în economie, conferit de Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, eliberată la 16 iunie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în economie, în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit
ZAMBIŢCHI Marcel, se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în economie, conferit de Academia de Studii Economice din Bucureşti, România, eliberată la 13 martie 1996, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în economie, în specialitatea: 08.00.13 – Metode economico-matematice;
ZAMBIŢCHI Marcel, se recunoaşte titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar, la catedra Matematică şi econometrie conferit de Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova, eliberată la 25 decembrie 2003, care se echivalează cu titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.13 – Metode economico-matematice;
IGNAT Victor, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în domeniul teatru, conferit de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” Bucureşti, România, eliberată la 30 septembrie 2004, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în studiul artelor, în specialitatea: 17.00.01 – Arte audiovizuale (artă teatrală);
PATIC Maria , Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe pedagogice , conferit de Institutul de Probleme Naţionale ale Învăţământului, Moscova, Federaţia Rusă, eliberată la 19 decembrie 2003, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în pedagogie, în specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba rusă).