Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


19 noiembrie 2015


Agenda şedintei Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA din 19 noiembrie 2015.doc [31 Kb]

Hotărârea nr. AT- 6/1 din 19 noiembrie 2015 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărârea nr. AT-6/2.1 din 19 noiembrie 2015 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe

Hotărârea nr. AT-6/2.2 din 19 noiembrie 2015 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

Hotărârea nr. AT-6/2.3 din 19 noiembrie 2015 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate

Hotărârea nr. AT- 6/3.1 din 19 noiembrie 2015 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactice de profesor universitar

Hotărârea nr. AT- 6/3.2 din 19 noiembrie 2015 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar

Hotărârea nr. AT- 6/3.3 din 19 noiembrie 2015 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactice de conferenţiar cercetător

Hotărârea nr. AT-6/5 din 19 noiembrie 2015 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Hotărârea nr. AT-6/4.1 din 19 noiembrie 2015 privind modificările în componenţă Seminarul ştiinţific de profil la specialităţile: 531.01. Teoria generală a educaţiei şi 531.03. Pedagogie istorică

Hotărârea nr. AT-6/4.2 din 19 noiembrie 2015 privind modificările în componenţă Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 532. Didactica ştiinţelor

Hotărârea nr. AT-6/4.3 din 19 noiembrie 2015 privind modificările în componenţă Seminarul ştiinţific de profil din cadrul UTM

Hotărârea nr. AT-6/7.1 din 19 noiembrie 2015 privind modificarea Consiliului științific specializat D 34 621.07–01

Hotărârea nr. AT-6/6.1 din 19 noiembrie 2015 referitoare la avizarea demersului Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” adresat Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică privind abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de doctora

Hotărârea nr. AT-6/6.2 din 19 noiembrie 2015 referitoare la avizarea demersului Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” adresat Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică privind abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de

Hotărârea nr. AT-6/2.4 din 19 noiembrie 2015 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe

Hotărârea nr. AT-6/2.5 din 19 noiembrie 2015 cu privire la formarea consiliului ştiinţific specializat ad-hoc pentru susţinerea tezei de doctor habilitat