Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


28 mai 2015


Hotararea nr. AT-3/7 din 28 mai 201 referitoare la avizarea demersului Universitatii de Stat din Moldova adresat Consiliului Suprem pentru Stiinta si Dezvoltare Tehnologica privind abilitarea cu dreptul de institutie organizatoare de doctorat [168 Kb]

Hotărârea nr. AT - 3/1 din 28 mai 2015 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărârea nr. AT-3/2-1 din 28 mai 2015 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe

Hotărârea nr. AT-3/2-2 din 28 mai 2015 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

Hotărârea nr. AT-3/3-1 din 28 mai 2015 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar universitar

Hotărârea nr. AT-3/3-2 din 28 mai 2015 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător

Hotărârea nr. AT-3/4 din 28 mai 2015 cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

Hotărârea nr. AT - 3/5-1 din 28 mai 2015 cu privire la formarea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc la ULIM

Hotărârea nr. AT - 3/5-2 din 28 mai 2015 privind modificările în componenţa Seminarului ştiinţific la profilul 612. Etnologie, specialitatea 612.01. Etnologie

Hotărârea nr. AT - 3/5-3 din 28 mai 2015 privind modificările în componenţa Seminarului ştiinţific de profilul la specialităţile: 165.01 Fiziologia omului şi animalelor, 161.04 Sanocreatologie

Hotărârea nr. AT - 3/6 din 28 mai 2015 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Hotărârea nr. AT - 3/8 din 28 mai 2015 privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării

Hotărârea nr. AT - 3/8-1 din 28 mai 2015 cu privire la permisiunea susţinerii tezei de doctor habilitat în baza lucrărilor publicatef

Hotărârea nr. AT - 3/8-2 din 28 mai 2015 cu privire la formarea comisiei specializate ad-hoc