Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


18 martie 2010


Hotărârea cu privire la conferirea gradelor stiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare [178 Kb]

Hotărârea cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice nr. AT 1/3-1 Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat din 11 februarie 2010

Hotărârea cu privire la abrogarea punctelor 4 şi 6 din Hotărârea AT 1/3-1 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărârea cu privire la aprobarea programelor examenelor de doctorat

Hotărârea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Hotărârea privind validarea deciziilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice despre aprobarea sau modificarea componenţei nominale a Seminarelor ştiinţifice de profil

Hotărârea cu privire la susţinerea publică repetată a tezei de doctor în sociologie „Probleme sociale ale familiei monoparentale în condiţiile transformării societăţii (în baza materialelor Republicii Moldova)” elaborată de Şaragov Natalia

Hotărârea privind aprobarea Planului de activitate al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico – didactice în Republica Moldova