Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


11 iulie 2013


HOTĂRÎREA nr. AT 4/1-1 din 11 iulie 2013 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat şi prelungirea termenului de abilitare [193 Kb]

HOTĂRÎREA nr. AT 4/1-2 din 11 iulie 2013 cu privire la avizarea demersului Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” privind abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat

HOTĂRÎREA nr. AT 4/2 din 11 iulie 2013 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

HOTĂRÎREA nr. AT 4/3 din 11 iulie 2013 Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice

HOTĂRÎREA nr. AT 4/5 din 11 iulie 2013 cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate