Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


8 iulie 2011


Hotărîtea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice [198 Kb]

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Adobe PDF documentHotărârea privind validarea deciziilor consiliilor ştiinţifice şi senatelor instituţiilor despre instituirea, aprobarea şi modificarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil

Adobe PDF documentHotărîrea cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

Adobe PDF documentHotărîrea cu privire la aprobarea programelor examenelor de doctorat

Adobe PDF documentHotărîrea cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiilor de experţi în lingvistică, literatură şi folclor şi studiul artelor

Adobe PDF documentHotărîrea cu privire la acordarea dreptului Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi de a forma consilii ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea:10.02.01 – Limba română

Adobe PDF documentHotărîrea cu privire la acordarea dreptului Universităţii de Stat din Tiraspol de forma consilii ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat la specialitatea: 01.04.07 - Fizica stării condensate

Adobe PDF documentHotărârea privind aprobarea candidaturii dlui Subotin Iurie, doctor în chimie,conferenţiar universitar pentru executarea atribuţiilor de secretar ştiinţific al Consiliului ştiinţific specializat D 31.05.18.02 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Adobe PDF documentHotărârea privind respingerea demersului Senatului Universităţii Agrare de Stat din Moldova cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat DH 60.08.00.05 pentru susţinerea tezei de doctor habilitat prezentată de dna MOCANU Natalia

Adobe PDF documentHotărâre privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării