Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


27 aprilie 2006Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 27 aprilie 2006
(Proces-verbal nr.3)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 6 persoană


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. REMIŞ Vladimir, doctor habilitat în farmacie;
  2. BARBĂNEAGRĂ Alexei, doctor habilitat în drept;
  3. COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie.

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. DABIJA Tatiana, doctor în agricultură;
  2. BÎRLĂDEAN Gheorghe, doctor în agricultură;
  3. TOPALĂ Lilia, doctor în biologie;
  4. POGREBNOI Serghei, doctor în chimie;
  5. CAZAC Tatiana, doctor în chimie;
  6. NEAMŢU Carmen, doctor în medicină;
  7. IDRICEAN Veronica, doctor în medicină;
  8. ŢURCANU Adela, doctor în medicină;
  9. TOFAN-SCUTARU Liudmila, doctor în medicină;
  10. PARASCHIV Angela, doctor în medicină;
  11. MALAI Elena, doctor în medicină;
  12. POBEDINSCHI-MIHNEVICI, doctor în medicină;
  13. DAMASCHIN Natalia, doctor în farmacie;
  14. POALELUNGI Mihail, doctor în drept;
  15. SLONOVSCHI Vitalie, doctor în drept;
  16. CUCOŞ Diana, doctor în drept;
  17. POPESCU Emanoil Iurie, doctor în drept;
  18. ŢURCAN Iuliu, doctor în economie;
  19. PRODAN Mariana, doctor în economie;
  20. TVERDOHLEB Evelina, doctor în economie;
  21. ŞTEFÎRŢĂ Natalia, doctor în economie;
  22. GHENOVA Svetlana, doctor în economie;
  23. ARICOVA Zinovia, doctor în economie;
  24. BALABAN Larisa, doctor în studiul artelor;
  25. KOCH Thomas, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
  26. DUMCENCO Dumitru, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
  27. CODREANU Constantin, doctor în tehnică;
  28. FEDORCIUCOVA Svetlana, doctor în tehnică;
  29. AVRAM Iftinia, doctor în pedagogie;
  30. TOMOIAGĂ Simion, doctor în pedagogie;
  31. MOLDOVAN Elena, doctor în pedagogie;
  32. ZABET Beniamin, doctor în pedagogie;
  33. GRĂDINARU Sorin, doctor în pedagogie;
  34. VICOL Liliana, doctor în pedagogie.

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. TĂNASE Adrian, doctor habilitat în medicină, profesor universitar în specialitatea: 14.00.40 – Urologie;
  2. MANOLE Tatiana, doctor habilitat în economie, profesor universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit.

 4. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. PEŞTEANU Ananie, doctor în agricultură, conferenţiar universitar în specialitatea: 06.01.07 – Pomicultură;
  2. CALISTRU Anatoliee, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie;
  3. ŞCERBINA Romeo, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie;
  4. GALBUR Oleg, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.16 – Fiziologie normală şi patologică;
  5. HANGAN Corneliu, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.16 – Fiziologie normală şi patologică;
  6. CAZACU Vasile, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.25 – Farmacologie, farmacologie clinică;
  7. MELNIC Sergiu, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 15.00.01 – Farmacie;
  8. PETROIA Andrei, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit;
  9. GÎNJU Stela, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (biologia);
  10. SOLCAN Angela, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba franceză).

 5. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. MURA Sergiu,doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie;
  2. ANTIPA Vasile, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.26 – Ftiziopneumologie;
  3. COJOCARU Ala, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie;
  4. ERENCOVA Natalia, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie;

Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:
TARABURCA Emilia, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în filologie, specialitatea: 05.04.02 – Literatura bulgară, conferit de Comisia Superioară de Atestare a Republicii Bulgaria, diploma eliberată la 27 februarie 2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în filologie, în specialitatea: 10.01.06 – Literatura universală şi comparată;
VRABIE Diana, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în filologie, conferit de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România, diploma eliberată la 7 aprilie 2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în filologie, în specialitatea: 10.01.01 – Literatura română;
PALAŞ Serghei, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în inginerie mecanică, conferit de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România, diploma eliberată la 21 februarie 2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, în specialitatea: 05.14.04 – Centrale termoenergetice (partea termică), termoenergetica industrială;
BOHANASTIUC Victoria, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferit de Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova, diploma eliberată la 12 octombrie 1995, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor habilitat în informatică, în specialitatea: 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program;
IZVOREANU Bartolomeu, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice, conferit de Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova, diploma eliberată la 12 octombrie 1995, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în informatică, în specialitatea: 01.05.04 – Modelare matematică, metode matematice, produse program;
COANDĂ Ilie, Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe fizico-matematice, conferit de Comisia Superioară de Atestare a URSS, diploma eliberată la 3 aprilie 1985, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în informatică, în specialitatea: 01.05.05 – Sisteme informaţionale.