Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


29 mai 2014


agenda-5-09.10.2014.pdf [67 Kb]

Hotararea AT 3/8 din 29.05.2014 cu privire la echivalarea gradelor ştiinţifice

Hotararea AT 3/1 din 29.05.2014 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotararea AT 3/2.1 din 29.05.2014 cu privire la confirmarea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe

Hotararea AT 3/2.2 din 29.05.2014 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

Hotararea AT 3/3.1 din 29.05.2014 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de profesor cercetător

Hotararea AT 3/3.2 din 29.05.2014 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător

Hotararea AT 3/4 din 29.05.2014 cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

Hotararea AT 3/6 din 29.05.2014 privind modificări în componenţa Seminarelor ştiinţifice de profil şi instituirea Seminarelor ştiinţifice de profil ad-hoc

Hotararea AT 3/6.8 din 29.05.2014 Hotararea AT 3/6 din 29.05.2014 privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc la UTM