Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


18 septembrie 2008Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 18 septembrie 2008
(Proces-verbal nr.6)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:


Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 5 persoană


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. MINCIUNĂ Vitalie, doctor habilitat în medicină,
    Specialitatea: 03.00.13 – Fiziologia omului şi animalelor;;
    Tema: Aspecte neuro-biologice şi sociale ale senescenţei şi rolul suprasolicitării alostatice în derularea şi menţinerea proceselor de îmbătrânire.
  2. BALTAGA Dmitrii, doctor habilitat în drept,
    Specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept ;;
    Tema: Teoria răspunderii juridice: aspecte doctrinare, metodologice şi practice
  3. CVILINCOVA Elizaveta, doctor habilitat în istorie,
    Specialitatea: 07.00.01 – Istoria Moldovei;
    Tema: Региональные особенности традиционной духовной культуры гагаузов

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. ŢERNĂ Eudochia, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie);
    Tema:Tratamentul bronhopneumopatiei cronice obstructive cu bronhodilatoare.
  2. CĂLDARE Liliana, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.05 – Boli interne (pulmonologie);
    Tema:Particularităţile clinico-evolutive ale pneumoniilor la bolnavii cu diabet zaharat.
  3. ANTON Elena, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie (cardiologie);
    Tema:Acţiunea cardioprotectoare a statinelor la pacienţii cu risc cardiovascular important aflaţi sub tratament cu antracicline.
  4. BUZU Dumitru, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie
    Tema:Tratamentul chirurgical al leziunilor oaselor carpiene şi consecinţelor lui.
  5. BALTAGA Ruslan, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.37 – Anesteziologie şi reanimatologie;
    Tema:Terapia adjuvantă în tratamentul complex al pancreatitei acute severe
  6. BODIU Aureliu, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.28 – Neurochirurgie;
    Tema:Neurochirurgia endoscopică a herniei discale lombare (studiu comparativ).
  7. COJOCARU Corneliu, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie;
    Tema:Diagnosticul şi tratamentul chirurgical al tumorilor craniofaciale.
  8. CLIPCA Adrian, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie;
    Tema:Aspecte clinico-morfologice ale cancerului tiroidian „ocult” şi „incipient”.
  9. PELTEC Igor, doctor în medicină;
    Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
    Tema:Profilaxia deficitului de fier în timpul sarcinii.
  10. CIUMAC Daniela, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.07 – Microbiologie;
    Tema:Studiul modificării componenţei biochimice a cianobacteriei Spirulina platensis la cultivarea în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cr(III).
  11. LUNGU Argentin, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.16 – Ecologie;
    Tema:Algocenozele bazinelor de filtrare de la fabricile de zahăr şi rolul lor în procesul de epurare a apelor reziduale.
  12. JALBĂ Liliana, doctor în biologie;
    Specialitatea: 03.00.08 – Zoologie
    Tema:Particularităţile biologo – ecologice şi comportamentul speciei Triturus cristatus Laur. (Amphibia, Caudata) în Codrii Centrali.
  13. DONICĂ Andrei, doctor în agricultură
    Specialitatea: 06.01.07 – Pomicultură
    Tema:Dezvoltarea durabilă a ramurii pomiculturii în Republica Moldova
  14. PANDURU V. Petru, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept;
    Tema:Modernizarea instituţiilor dreptului românesc de la sfârşitul secolului al XVIII-lea până la prima Constituţie Românească (1866).
  15. MEREUŢĂ G. Mihai, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public;
    Tema:Protejarea teritoriului de stat şi prevenirea modificărilor teritoriale ilicite în dreptul internaţional.
  16. OCROTEALĂ (PLOSCĂ) D. Ana, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept procesual penal; criminalistică);
    Tema: Particularităţi ale cercetării locului faptei în cazul investigării infracţiunilor săvârşite prin folosirea armelor de foc şi a materiilor explozive.
  17. SPOIALĂ Alexandru, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal, criminologie; drept execuţional);
    Tema:Probaţiunea şi reintegrarea socială a infractorilor supuşi probaţiunii: probleme criminologice şi de drept execuţional penal.
  18. VIDAICU Mihaela, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal ( drept penal);
    Tema:Aspectele juridico-penale ale eutanasiei.
  19. SÎRBU G. Florin, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal ( drept penal);
    Tema: Prescripţia în dreptul penal..
  20. GRAUR I. Ioan, doctor în drept;
    Specialitatea: 12.00.08 – Drept penal ( drept penal);
    Tema:Contribuţii la studiul pedepsei.
  21. GALUPA Dumitru, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în sivicultură);
    Tema:Remodelarea managementului forestier – obiectiv strategic al dezvoltării durabile a economiei naţionale.
  22. GAMANJII Alexandru, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în resurse umane);
    Tema:Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă în Republica Moldova.
  23. COJOCARI Vadim, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică;
    Tema:Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în subcomplexul de producere şi prelucrare a sfeclei de zahăr.
  24. ZAPOROJAN Viorica, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică;
    Tema:Contabilitatea consumurilor şi calculaţia costului în producţia conservelor din fructe şi legume.
  25. FÂRŢĂ Constantin, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în administraţia publică);
    Tema:Reformarea managementului administraţiei publice în etapele pre şi post integrării României în Uniunea Europeană.
  26. COSTEA Dumitru, doctor în economie;
    Specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în administraţia publică)
    Tema:Particularităţi ale managementului calităţii produselor alimentare în activităţile de producţie şi comercializare.
  27. DIACONESCU Oxana, doctor în ştiinţe fizico-matematice
    Specialitatea: 01.01.02 – Ecuaţii diferenţiale;
    Tema: Algebrele Lie şi integralele invariante pentru sistemele diferenţiale polinomiale.
  28. PERETEATCU Pavel, doctor în tehnică;
    Specialitatea: 05.03.01 – Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (tehnologii neconvenţionale);
    Tema:Contribuţii privind intensificarea alierii prin scântei electrice la acţiunea cu surse energetice din exterior.
  29. LEVCENCO Sergiu, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
    Specialitatea: 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor;
    Tema:Proprietăţile optice ale materialelor Cu (In,Ga)3 Se5, Cu(In,Ga)5Se8 şi Cu(In,Ga)(Se,S)2.

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. MARIAN Grigore, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar în specialitatea: 05.20.03 – Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare .
  2. CALMUŢCHI Laurenţiu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar în specialitatea: 01.01.04 – Geometrie şi topologie.

 4. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
  1. CEREŞ Vladimir, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie.
  2. TIMIŞ Toader, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie.
  3. IVANOV Gheorghe, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.08 – Oftalmologi.
  4. VACARCIUC Ion, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.26 – Ortopedie şi traumatologi.
  5. STRATULAT Iulia, doctor în biologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 03.00.04 – Biochimie.
  6. LAZĂR Tudor, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (al afacerilor).
  7. CHIRTOACĂ Leonid, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public.
  8. LAZARI Constantin, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.10 – Drept internaţional public.
  9. BUDNIC Ana, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (limba engleză)t.
  10. STRATAN Alexandru, doctor habilitat în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură).
  11. COCIUG Victoria, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; creditt.
  12. SULA Victor, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.10 – Finanţe; monedă; credit.
  13. CAZACU Vitalie, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.01 – Economie politică.
  14. ALBU Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în industrie).
  15. CRUCERESCU Cornelia, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în industrie).
  16. SCOBIOALĂ Viorica, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.19.07 – Modelarea articolelor textile, de confecţie, a îmbrăcămintei şi încălţămintei.
  17. TUTUNARU Irina, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.19.07 – Modelarea articolelor textile, de confecţie, a îmbrăcămintei şi încălţămintei
  18. PLEŞCA Mihail, doctor în tehnică, conferenţiar universitar în specialitatea: 05.23.03 – Termoficarea, ventilarea, condiţionarea aerului, gazificarea şi iluminarea.
  19. AMARFII Ion, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 01.05.05 – Sisteme informaţionale.

 5. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. COJOCARI Angela, doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 03.00.23 – Biotehnologi)
  2. STEPANOV Vitalie, doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 03.00.07 – Microbiologie
  3. SMEREA Svetlana,doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 03.00.23 – Biotehnologie
  4. MĂRÎI Liliana, doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 03.00.15 – Genetică
  5. COTENCO Eugenia, doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 03.00.15 – Genetică
  6. SÎROMEATNICOV Iulia,doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 03.00.15 – Genetică
  7. MIHNEA Nadejda, doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 03.00.15 – Genetică
  8. BURŢEVA Liudmila, doctor în informatică, conferenţiar cercetător în specialitatea: 01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor

Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:

NASEDCHIN Andrei, Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe medicale, conferit de Comisia Superioară de Atestare a Federaţiei Ruse, diploma nr. 047659, seria ДКН, eliberată la 18.01.2008, care se echivalează cu gradul de doctor în medicină, în specialitatea: 14.00.01 – Obstetrică şi ginecologie;
Tema: Морфология яичникового придатка и клиническая картина при опухолевидных образованиях и доброкачественных опухолях яичников.
SULEAC Serghei , Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe istorice, conferit de Institutul de Etnologie şi Antropologie „Н.Н. Миклухо-Маклай” al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, diploma nr.028034, seria ДКН, eliberată la 18.05.2007, care se echivalează cu gradul de doctor în istorie, în specialitatea: 07.00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi istorică.
Tema: Русины Молдавии: основные этапы этнической истории.
CAUNOVA Natalia , Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în psihologie, conferit de Institutul de Psihologie al Academiei de Ştiinţe Pedagogice, Moscova, Federaţia Rusă diploma nr. 014166, seria ДКН, eliberată la 15 decembrie 2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în pedagogie, în specialitatea: 19.00.07 – Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii; Tema: Особенности личностного самоопределения старших школьников.
NISTOR Livia, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în inginerie civilă, conferit de Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucureşti, România, diploma nr. 0002937, seria F, eliberată la 06.05.2008, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, în specialitatea: 05.24.04 – Cadastru, monitorizare şi reglementare funciară;
Tema: Contribuţii la integrarea cadastrului general şi a registrului bunurilor imobile din Republica Moldova întru-un sistem informatic.
SYCHKOV Alexander, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice, conferit de Comisia Superioară de Atestare a Republicii Belarus, diploma nr. 00479, seria ДН, eliberată la 06.07.2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor habilitat în tehnică, în specialităţile: 05.16.01 – Studiul metalelor; tratamentul termic al metalelor şi 05.16.03 – Metalurgia metalelor; turnarea şi prelucrarea metalelor;
Tema: Разработка комплексной технологии производства эффективных видов катанки из непрерывно-литой заготовки малого сечения с повышенным содержанием примесей цветных металлов и азота.