Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


18 ianuarie 2007Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 18 ianuarie 2007
(Proces-verbal nr.1)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:  1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
    1. POPA Gheorghe, doctor habilitat în filologie;
    2. GAVRILOV Anatol, doctor habilitat în filologie;
    3. CALLO Tatiana, doctor habilitat în pedagogie.

  2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
    1. STADNIC Stanislav, doctor în agricultură;
    2. KOLOMIEŢ Irina, doctor în biologie;
    3. DRUŢĂ Vadim, doctor în chimie;
    4. MALECA Ina, doctor în economie;
    5. BÎRCĂ Aliona, doctor în economie;
    6. GUŢĂ Anca Jarmila, doctor în economie;
    7. PĂUNESCU Alberto Nicolae, doctor în economie;
    8. VARZARI Elena, doctor în filologie;
    9. ZLOBIN Serghei, doctor în drept;
    10. ZAMFIR Natalia, doctor în drept;
    11. ŢURCANU Carolina, doctor în drept;
    12. GIDU Diana-Victoria, doctor în pedagogie;
    13. CHICU Valentin, doctor în pedagogie;
    14. CHELE Nicolae, doctor în medicină;
    15. BALABAN Tudor, doctor în medicină;
    16. BERNAZ Eduard, doctor în medicină;
    17. BERLIBA Sergiu, doctor în medicină;
    18. MARGINE Leonid, doctor în medicină;
    19. BULGAC Anatolie, doctor în medicină;
    20. BÎLBA Valeriu, doctor în medicină;
    21. ROGOJINARU Mariana, doctor în medicină;
    22. DOROGOI Vera, doctor în medicină.

  3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorului pretendent:
    1. MACARI Ivan, doctor în drept, profesor universitar în specialitatea: 12.00.08 – Drept penal (drept penal; criminologie).

  4. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de profesor cercetător următorului pretendent:
    1. CERNAT Victor, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător la specialitatea: 14.00.14 – Oncologie şi radioterapie.

  5. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent) următorilor pretendenţi:
    1. COJUHARI Elena, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar în specialitatea: 01.01.06 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor;
    2. COADĂ Viorica, doctor în biologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 03.00.08 – Zoologie;
    3. VASILIEV Iurie, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.01.06 – Literatura universală şi comparată;
    4. POSTU Ion, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.01 – Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept;
    5. ŢURCAN Serghei, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.02 – Drept public (constituţional);
    6. SCORŢESCU Cătălina, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (dreptul muncii).