Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


28 septembrie 2006Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 28 septembrie 2006
(Proces-verbal nr.5)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:


Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 3 persoană


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorilor pretendenţi:
  1. CIOBANU Mihail, doctor habilitat în chimie;
  2. TODIRAŞ Mihail, doctor habilitat în medicină;
  3. RACU Aurelia, doctor habilitat în istorie;

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. BAERLE Alexei, doctor în chimie;
  2. NASTAS Raisa, doctor în chimie;
  3. BAXAN Ludmila, doctor în medicină;
  4. BESCHIERU Eugeniu, doctor în medicină;
  5. DUBININ Oleg, doctor în medicină;
  6. MUTAHAR Qasem Al-Ameer, doctor în medicină;
  7. LOSÎI Oleg, doctor în medicină;
  8. FALA Valeriu, doctor în medicină;
  9. MOCEALOV Oleg, doctor în medicină;
  10. PELIN Elina, doctor în medicină;
  11. BIVOL Angela, doctor în medicină;
  12. GOLUBCIUC Sergiu , doctor în medicină;
  13. SURGUCI Mihail , doctor în medicină;
  14. ŢURCAN Liliana, doctor în drept;
  15. DASTIC Angela, doctor în drept;
  16. CUŞMIR Carolina, doctor în drept;
  17. DUMINICA Ion, doctor în politologie;
  18. NOROC Larisa, doctor în istorie;
  19. DOLGHI Cristina, doctor în economie;
  20. BAURCIULU Anjela, doctor în economie;
  21. FRUMUSACHI Eduard, doctor în economie;
  22. BARBAROŞ Nadejda, doctor în economie;
  23. CHIŞLARU Angela , doctor în economie;
  24. ROTARU Arcadie, doctor în economie;
  25. VATAVU Sergiu, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
  26. FISHMAN Gersh , doctor în ştiinţe fizico-matematice;
  27. USACI Doina, doctor în pedagogie;
  28. MELINTE Diana, doctor în pedagogie;
  29. HADÎRCĂ Maria, doctor în pedagogie;
  30. PAREA Elena, doctor în pedagogie;
  31. BAZEL Laura, doctor în pedagogie;
  32. ENOIU Răzvan-Sandu, doctor în pedagogie;
  33. CONOHOVA Tatiana, doctor în pedagogie;
  34. SLĂVILĂ MIRCEA, doctor în pedagogie;
  35. MÜLLER-FONFARA Robert, doctor în pedagogie;

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar
  următorilor pretendenţi:
  1. SANDUL Alexandru, doctor habilitat în medicină, profesor universitar în specialitatea: 14.00.04 – Otorinolaringologie;
  2. SACA Victor, doctor habilitat în politologie, profesor universitar în specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice;
  3. COJOCARI Eugenia, doctor habilitat în drept, profesor universitar în specialitatea: 12.00.03 – Drept privat (civil, al afacerilor),;
  4. CANŢER Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar în specialitatea:Fizica stării condensate;

 4. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de profesor cercetător următorilor pretendenţi:
  1. GHINDA Serghei, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător la specialitatea: 14.00.36 – Diagnostic de laborator, imunologie şi alergologie.
  2. GAINA Boris, doctor habilitat în tehnică, profesor cercetător în specialitatea: 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice

 5. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent)următorilor pretendenţi:
  1. FEGHIU Maria, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.05 – Boli interne;
  2. PĂDURE Andrei, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea:14.00.24 – Medicină legală;
  3. CIOBANU Mihai, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.33 – Medicină socială şi management;
  4. COTELEA Tamara, doctor în farmacie, conferenţiar universitar în specialitatea: 15.00.01 – Farmacie;
  5. CILOCI Rafael, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: : 08.00.05 – Economie şi management (în industrie;
  6. ALBU Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în industrie);
  7. GRAUR Anatol, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.12 – Contabilitate; audit; analiză economică;
  8. CHIRIŢĂ Angela, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.02.05 – Limbi romanice;
  9. SAVIN Angela, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.02.01 – Limba română;
  10. HANGANU Aurelia, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.02.01 – Limba română;
  11. MATEI Tamara, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.02.04 – Limbi germanice;
  12. BUJOR Ala, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.02.05 – Limbi romanice;
  13. COLESNIC Lidia, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.02.19 – Lingvistica generală (sociolingvistica);
  14. GANEA Raisa, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.01.06 – Literatura universală şi comparată;
  15. GOLBAN Petru, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.01.06 – Literatura universală şi comparată,;
  16. ŞTEFÂRŢA Adelina, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (educaţie muzicală);
  17. STÂNGĂ Ala, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.01 – Pedagogie generală;
  18. NESTERENCO Constantin, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.08 – Teoria şi metodologia instruirii profesionale;

 6. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. BOAGHII Ion,doctor în agricultură, conferenţiar cercetător în specialitatea:06.01.01 – Agrotehnică;
  2. KULCIŢKI Veaceslav, doctor în chimie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 02.00.10 – Chimie biorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi;
  3. GRĂDINARU Julieta, doctor în chimie, conferenţiar cercetător în specialitatea: : 02.00.01 – Chimie anorganică;
  4. RUSU Vasile, doctor habilitat în chimie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 02.00.04 – Chimie fizică;
  5. PRIVALOVA Elena, doctor în biologie, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.36 – Diagnostic de laborator, imunologie şi alergologie;
  6. EMELIANOV Oleg, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.26 – Ftiziopneumologie;
  7. BOLOTNICOV Valentina, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.26 – Ftiziopneumologie;
  8. JURJA Larisa, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.26 – Ftiziopneumologie;
  9. TUDOR Elena, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 014.00.04 – Otorinolaringologie;
  10. BATRÎNAC Aureliu, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.44 – Chirurgie cardiovasculară;
  11. TODIRAŞ Mihail, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.37 – Anesteziologie şi reanimatologieă;
  12. CIOBANU Nicolae, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie;

Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:
UNGUREANU Ludmila, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în filologie, conferit de Universitatea Paris 13, (Paris-Nord) Franţa diploma seria PARXIII nr. 3943907 eliberată la 17 martie 2004, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în filologie, în specialitatea: 10.02.19 – Lingvistica generală (computaţională);
BALCĂNUŢĂ Nicolae, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în inginerie industrială, conferit de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România, diploma seria D nr. 0003873 eliberată la 28 octombrie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, în specialitatea: 05.03.01 – Procedee şi utilaje de prelucrare mecanică şi fizico-tehnică (prelucrarea fizico-tehnică);
BEGLEŢ Natalia, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în inginerie mecanică, conferit de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România, diploma seria D nr. 0003920 eliberată la 21 octombrie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, în specialitatea: 05.14.04 - Centrale termoenergetice (partea termică), termoenergetica industrială;