Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


9 aprilie 2015


AGENDA SEDINŢEI nr. 2 din 9 aprilie 2015, ora 14.00 [33 Kb]

Hotărârea nr.AT-2/2 din 9 aprilie 2015 privind desemnarea laureaţilor Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2014”

Hotărârea nr.AT-2/4 din 9 aprilie 2015 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărârea nr.AT-2/3-1 din 9 aprilie 2015 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe

Hotărârea nr.AT-2/3-2 din 9 aprilie 2015 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

Hotărârea nr.AT-2/5-1 din 9 aprilie 2015 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactice de profesor universitar

Hotărârea nr.AT-2/5-2 din 9 aprilie 2015 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar

Hotărârea nr.AT-2/3-3 din 9 aprilie 2015 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactice de conferenţiar cercetător

Hotărârea nr.AT-2/6 din 9 aprilie 2015 cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

Hotărârea nr.AT-2/7-1 din 9 aprilie 2015 privind modificările în componenţă şi prelungirea termenului de activitate a Seminarul ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie al AŞM

Hotărârea nr.AT-2/7-2 din 9 aprilie 2015 privind activitatea Seminarului ştiinţific de profil profil din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău

Hotărârea nr.AT-2/7-3 din 9 aprilie 2015 privind modificarea Consiliului ştiinţific specializat DH 33 211.02 – 01

Hotărârea AT-2/8 din 9 aprilie 2015 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Hotărârea AT-2/8-1 din 9 aprilie 2015 referitoare la avizarea demersului Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM adresat Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică privind abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat

Hotărârea AT-2/8-2 din 9 aprilie 2015 referitoare referitoare la avizarea demersului Institutului de Fizică Aplicată al AŞM adresat Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică privind abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat

Hotărârea AT-2/8-3 din 9 aprilie 2015 referitoare la avizarea demersului Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” adresat Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică privind abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat