Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


21 decembrie 2006Hotărârea Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic a
Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

din 21 decembrie 2006
(Proces-verbal nr.7)

Cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice, recunoaşterea şi echivalarea actelor de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate.

În rezultatul examinării dosarelor de atestare ale pretendenţilor la grade ştiinţifice şi la titluri ştiinţifice şi ştiinţifico - didactice şi în conformitate cu prevederile regulamentare în vigoare, Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic HOTĂRĂŞTE:

Să confere:


Să recunoască şi să echivaleze: actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactice obţinute în străinatate - la 8 persoană


 1. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor habilitat, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor habilitat următorul pretendent:
  1. CAPAŢINA Grigori, doctor habilitat în economie.

 2. Să confere, în baza susţinerii publice a tezelor de doctor, a demersurilor consiliilor ştiinţifice specializate şi a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, gradul ştiinţific de doctor următorilor pretendenţi:
  1. CLAPCO Steliana, doctor în biologie;
  2. DARII Victoria, doctor în biologie;
  3. COJOCARI Angela, doctor în biologie;
  4. RUDI Ludmila, doctor în biologie;
  5. CORNEICIUC Natalia, doctor în medicină;
  6. BENDELIC Valentin, doctor în medicină;
  7. MOHAMED HUSSEIN AL-HADURI, doctor în medicină;
  8. BARANOV Lilia, doctor în medicină;
  9. LEONTE Afanasie, doctor în medicină;
  10. GÎLCA Boris, doctor în medicină;
  11. PÎSLA Mihail , doctor în medicină;
  12. MALANCIUC Iurie, doctor în medicină;
  13. CHIRTOCA Diana, doctor în medicină;
  14. HOMA Andrei, doctor în medicină;
  15. GORIUC Silvia, doctor în drept;
  16. PĂDUCEL N. Ion, doctor în drept;
  17. ŢURCAN Daniela, doctor în drept;
  18. CIUBUC Liliana, doctor în drept;
  19. CIORNEI-DONIGHIAN Constantin, doctor în sociologie;
  20. UŞURELU Eugen, doctor în istorie;
  21. ABOU SALEM ESSAM, doctor în istorie;
  22. PERCIUN Victoria, doctor în politologie;
  23. ŞENDREA Mariana, doctor în economie;
  24. COJOCARU Valeriu, doctor în economie;
  25. MIRON Viorel, doctor în economie;
  26. PERJU Ion, doctor în economie;
  27. TROHIN Elena, doctor în filologie;
  28. SULAC Sofia, doctor în filologie;
  29. CUCERESCU Vasile, doctor în filologie;
  30. IRIMCIUC Olga, doctor în filologie;
  31. PORUBIN Lilia, doctor în filologie;
  32. SMOLNIŢCHI Dumitriţa, doctor în filologie;
  33. ANIŢOI Galina, doctor în filologie;
  34. PREPELIŢĂ Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
  35. ŞURA Costel, doctor în ştiinţe fizico-matematice;
  36. EREMEEV Vitalie , doctor în ştiinţe fizico-matematice;
  37. JARDAN Vasile, doctor în psihologie;
  38. ANTOCI Diana, doctor în psihologie;
  39. CRACIUN Nicolae , doctor în pedagogie;
  40. MURAD AUDAALL MUFADI ALKRISH , doctor în pedagogie;
  41. BUDNIC Ana, doctor în pedagogie.

 3. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar următorilor pretendenţi:
  1. NISTREANU Anatolie, doctor în farmacie, profesor universitar în specialitatea: 15.00.01 – Farmacie;
  2. SOLOMON Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar în specialitatea: 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice.

 4. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de profesor cercetător următorilor pretendenţi:
  1. LUPAŞCU Tudor, doctor habilitat în chimie, profesor cercetător la specialitatea: 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale.

 5. Să confere, în baza demersurilor senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent)următorilor pretendenţi:
  1. ZADOROJNÂI Alexandru, doctor în chimie, conferenţiar universitar în specialitatea: 02.00.03 – Chimie organică;
  2. BOAGHIE Dionisie, doctor în biologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 03.00.16 – Ecologie;
  3. STRATULAT Silvia, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 03.00.04 – Biochimie;
  4. DUMITRAŞ Svetlana, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.09 – Pediatrie;
  5. REVENCU Sergiu, doctor în medicină, conferenţiar universitar în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie;
  6. CORJ Mihai, doctor în drept, conferenţiar universitar în specialitatea: 12.00.02 – Drept public (drept constituţional, drept financiar); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept;
  7. PRISĂCARU Veronica, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură);
  8. CATAN Petru, doctor în economie, conferenţiar universitar în specialitatea: 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură);
  9. GRATI Aliona, doctor în filologie, conferenţiar universitar în specialitatea: 10.01.01 – Literatura română;
  10. DUMBRAVEANU Roza, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar în specialitatea: 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (informatica).

 6. Să confere, în baza demersurilor consiliilor ştiinţifice ale institutelor de cercetare ştiinţifică sau ale senatelor instituţiilor de învăţământ superior, a concluziilor comisiilor de experţi în domeniu sau ale experţilor confidenţiali, în cazurile prevăzute de actele normative ale C.N.A.A., titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător următorilor pretendenţi:
  1. GROSU Victoria, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.06 – Cardiologie şi reumatologie;
  2. RÎMIŞ Constantin, doctor în medicină, conferenţiar cercetător în specialitatea: 14.00.30 – Epidemiologie.

Să recunoască şi să echivaleze actele de calificare ştiinţifică şi ştiinţifico - didactică obţinute în străinătate de către următorii titulari:
VARZARI Alexandru, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în biologie, conferit de Universitatea Ludwig-Maximilians din Munchen, Germania, diploma eliberată la 28 septembrie 2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în biologie, în specialitatea: 03.00.15 – Genetica;
COLESNIC Tudor, Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe biologice, conferit de Consiliul ştiinţific specializat din cadrul Institutului Unional de Cercetări în Fitopatologie al Ministerului Agriculturii al U.R.S.S., diploma eliberată la 18 mai 1984, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în biologie, în specialitatea: 06.01.11 – Protecţia plantelor;
CEREŞ Vladimir, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în medicină, conferit de Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara, România, diploma seria P nr. 0003786 eliberată la 14 martie 1998, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în medicină, în specialitatea: 14.00.27 – Chirurgie;
MARGA Simion, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în medicină, conferit de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iulia Haţieganu”, România, diploma seria D nr. 0005231 eliberată la 18 august 2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în medicină, în specialitatea: 14.00.19 – Imagistică medicală;
PLEŞCA Mihail, Se recunoaşte gradul ştiinţific de candidat în ştiinţe tehnice, conferit de Universitatea de Stat de Construcţie din Moscova, Rusia, diploma seria KT nr. 167845 eliberată la 9 decembrie 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, în specialitatea: 05.23.03 – Termoficarea, ventilarea, condiţionarea aerului, gazificarea şi iluminarea;
SCOBIOALĂ Viorica, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în tehnică, conferit de Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, România, diploma seria E nr. 0000974 eliberată la 30 octombrie 2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, în specialitatea: 05.19.07 – Modelarea articolelor textile, de confecţie, a îmbrăcămintei şi încălţămintei;
PLĂMĂDEALĂ N. Visarion, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în inginerie civilă, conferit de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, România, diploma seria D nr. 0001121 eliberată la 27 mai 2005, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, în specialitatea: 05.23.08 – Tehnologia şi organizarea construcţiilor;
CANGAŞ Svetlana, Se recunoaşte gradul ştiinţific de doctor în tehnică, conferit de Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, România, diploma seria E nr. 0000985 eliberată la 30 octombrie 2006, care se echivalează cu gradul ştiinţific de doctor în tehnică, în specialitatea: 05.19.07 – Modelarea articolelor textile, de confecţie, a îmbrăcămintei şi încălţămintei;