Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


20 noiembrie 2014


agenda_6_2014.pdf [80 Kb]

Hotărârea nr. AT - 6/1 din 20 noiembrie 2014 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărârea nr. AT - 6/1.1 din 20 noiembrie 2014 cu privire la respingerea consiliului ştiinţific specializate ad-hoc pentru susţinerea tezei de doctor

Hotărârea nr. AT - 6/1.2 din 20 noiembrie 2014 cu privire la respingerea deciziei CŞS

Hotărârea nr. AT - 6/2.1 din 20 noiembrie 2014 cu privire la conferirea gradului de doctor habilitat

Hotărârea nr. AT - 6/2.2 din 20 noiembrie 2014 cu privire la conferirea gradului de doctor

Hotărârea nr. AT - 6/3.1 din 20 noiembrie 2014 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de profesor cercetător

Hotărârea nr. AT - 6/3.2 din 20 noiembrie 2014 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar

Hotărârea nr. AT - 6/3.3 din 20 noiembrie 2014 cu privire la conferirea titlului ştiinţific de conferenţiar cercetător

Hotărârea nr. AT - 6/4 din 20 noiembrie 2014 cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătat

Hotărârea nr. AT - 6/6 din 20 noiembrie 2014 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Hotărârea nr. AT - 6/7 din 20 noiembrie 2014 referitoare la avizarea demersului Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican adresat Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică privind abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat

Hotărârea nr. AT - 6/8 din 20 noiembrie 2014 cu privire la aprobarea programelor examenelor de doctorat

Hotărârea nr. AT - 6/9 din 20 noiembrie 2014 cu privire la aprobarea variantei redactate a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Concursului Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului”

Hotărârea nr. AT - 6/10 din 20 noiembrie 2014

Hotărârea nr. AT - 6/11.1 din 20 noiembrie 2014 privind modificarea Consiliului ştiinţific specializat D 30.553.01-02

Hotărârea nr. AT - 6/11.2 din 20 noiembrie 2014 privind modificarea Consiliului ştiinţific specializat D 30.571.01-01

Hotărârea nr. AT - 6/11.3 din 20 noiembrie 2014 privind completarea Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc

Hotărârea nr. AT - 6/11.4 din 20 noiembrie 2014 privind instituirea Seminarului ştiinţific de profil

Hotărârea nr. AT - 6/11.5 din 20 noiembrie 2014

Hotărârea nr. AT - 6/11.6 din 20 noiembrie 2014 cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a ordinului de formare a CŞS

Hotărârea nr. AT - 6/11.7 din 20 noiembrie 2014 privind modificarea Seminarului ştiinţific de profil