Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


15 noiembrie 2012


Agenda şedinţei Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice din 15 noiembrie 2012 [43 Kb]

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat şi prelungireatermenului de abilitare

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la avizarea demersului Spitalului Clinic Republican adresat Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică privind abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat

Adobe PDF documentHotărârea pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat)

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la recunoaşterea diplomei de doctor şi echivalarea gradului de doctor în management acordat prin aceasta doamnei ABRAMIHIN Cezara de către Academia de Studii Economice din Bucureşti, România

Adobe PDF documentHotărârea privind respingerea demersului Senatului Universităţii de Stat din Moldova cu privire la formarea consiliului ştiinţific specializat ad-hoc pentru susţinerea publică a tezei de doctor în drept prezentată de dl Florescu Gabriel

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la respingerea demersului Senatului Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” privind recomandarea la titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător a doamnei Moraru Lilia, doctor în medicină

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la respingerea dosarului de atestare pentru conferirea gradului ştiinţific de doctor în politologie doamnei MALAI Irina

Adobe PDF documentHotărârea privind validarea deciziilor consiliilor ştiinţifice şi senatelor instituţiilor despre aprobarea, operarea şi modificarea în componenţa seminarelor ştiinţifice de profil

Adobe PDF document Hotărârea pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico – didactice în Republica Moldova

Registrul conducatorului/consultantului ştiintific de doctorat şi a doctorandului