Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


15 noiembrie 2012


HOTĂRÂREA nr.. AT-6/1 din 15 noiembrie 2012 privind validarea deciziilor consiliilor ştiinţifice şi senatelor instituţiilor despre aprobarea, operarea şi modificarea în componenţa seminarelor ştiinţifice de profil [175 Kb]

HOTĂRÂREA nr. AT-6/2 din 15 noiembrie 2012 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat şi prelungirea termenului de abilitare

HOTĂRÂREA nr. AT-6/2.1 din 15 noiembrie 2012 cu privire la avizarea demersului Spitalului Clinic Republican adresat Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică privind abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat

HOTĂRÂREA nr. AT-6/2.2 din 15 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat (postdoctorat)

HOTĂRÂREA nr. AT-6/3 din 15 noiembrie 2012 Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

HOTĂRÂREA nr. AT-6/3.1 din 15 noiembrie 2012 cu privire la respingerea dosarului de atestare pentru conferirea gradului ştiinţific de doctor în politologie doamnei MALAI Irina

HOTĂRÂREA nr. AT-6/3.2 din 15 noiembrie 2012 privind respingerea demersului Senatului Universităţii de Stat din Moldova cu privire la formarea consiliului ştiinţific specializat ad-hoc pentru susţinerea publică a tezei de doctor în drept prezentată de dl Florescu Gabriel

HOTĂRÂREA nr. AT-6/4 din 15 noiembrie 2012 cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice

HOTĂRÂREA nr. AT-6/4.1 din 15 noiembrie 2012 cu privire la respingerea demersului Senatului Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ”Nicolae Testemiţanu” privind recomandarea la titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător a doamnei Moraru Lilia, doctor în medicină

HOTĂRÂREA nr. AT-6/5 din 15 noiembrie 2012 cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

HOTĂRÂREA nr. AT-6/6 din 15 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico – didactice în Republica Moldova