Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


13 februarie 2014


Agenda şedinţei Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice din 13 ianuarie 2014 [97 Kb]

DISPOZIŢIE nr.1/2014 din 13 februarie 2014 cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice în conformitate cu Nomenclatorul 2013

HOTĂRÂREA nr. AT-1/3 din 13 februarie 2014 cu privire la conferirea /confirmarea gradelor ştiinţifice conform Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice 2013

HOTĂRÂREA nr. AT-1/4 din 13 februarie 2014 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

HOTĂRÂREA nr. AT-1/5.1 din 13 februarie 2014 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe

HOTĂRÂREA nr. AT-1/5.2 din 13 februarie 2014 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

HOTĂRÂREA nr. AT-1/6.1 din 13 februarie 2014 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactice de profesor universitar şi profesor cercetător

HOTĂRÂREA nr. AT-1/6.2 din 13 februarie 2014 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător

HOTĂRÂREA nr. AT-1/7 din 13 februarie 2014 cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

HOTĂRÂREA nr. AT-1/8.1 din 13 februarie 2014 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

HOTĂRÂREA nr. AT-1/8.2 din 13 februarie 2014 referitoare la avizarea demersului Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican adresat Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică privind abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat

HOTĂRÂREA nr. AT-1/8.3 din 13 februarie 2014f referitoare la avizarea demersului Universităţii de Stat din Moldova adresat Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică privind abilitarea cu dreptul de instituţie organizatoare de doctorat

LISTA tezelor selectate pentru Concursul naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2013”

ORDIN cu privire la desemnarea membrilor Comitetului de concurs pentru Concursul Naţional „Teza de doctorat de excelenţă a anului 2013”