Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


3 iunie 2010


Hotarâtea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat [147 Kb]

Hotărârea cu privire la aprobarea programelor examenelor de doctorat

Hotărârea privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării

Hotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice

Hotărârea cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărârea cu privire la aprobarea preşedintelui Consiliului ştiinţific specializat DH 10 03.00.15 din cadrul Institutului de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării

Hotărârea pentru modificarea Hotărârii Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice nr. AT 3/2-1 hotarirea_at_3-2_1_29_04_10.pdf Cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat din 29 aprilie 2010

Hotărârea privind respingerea demersurilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor

Hotărârea privind validarea deciziilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor despre aprobarea sau modificarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil