Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


7 octombrie 2015


Agenda sedintei Comisiei de atestare a cadrelor stiintifice si stiintifico-didactice a CNAA din 07 octombrie 2015.pdf [639 Kb]

Hotărârea nr. AT-5/2.1 din 07 octombrie 2015 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe

Hotărârea nr. AT-5/2.2 din 07 octombrie 2015 cu privire la conferirea gradului ştiinţific de doctor în ştiinţe

Hotărârea nr. AT-5/3.1 din 07 octombrie 2015 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactice de profesor universitar

Hotărârea nr. AT-5/3.2 din 07 octombrie 2015 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar

Hotărârea nr. AT-5/3.3 din 07 octombrie 2015 cu privire la conferirea titlului ştiinţifico-didactice de conferenţiar cercetător

Hotărârea nr. AT-5/1 din 07 octombrie 2015 cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Hotărârea nr. AT-5/1.2 din 07 octombrie 2015 privind modificarea Consiliului științific specializat

Hotărârea nr. AT-5/4 din 07 octombrie 2015 cu privire la recunoașterea și echivalarea actelor de înaltă calificare științifică și științifico-didactică obținute în străinătate

Hotărârea nr. AT-5/6 din 07 octombrie 2015 cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Hotărârea nr. AT-5/7.3 din 07 octombrie 2015 cu privire la permisiunea susţinerii de doctor habilitat în baza lucrărilor ştiinţifice publicate

Hotărârea nr. AT-5/1.3 din 07 octombrie 2015 privind respingerea demersului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor în drept a dnei LUPU Raluca-Oana

Hotărârea nr. AT-5/5.2 din 07 octombrie 2015 privind modificările în componenţa Seminarului ştiinţific de profil

Hotărârea nr. AT-5/5.2 din 07 octombrie 2015 privind modificările în componenţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM