Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


5 aprilie 2012


Hotărârea pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil, aprobat prin hotărârea Comisie de atestare a CNAA din 21 decembrie 2006 (proces-verbal nr.7) [170 Kb]

Adobe PDF document Hotărârea privind validarea deciziilor senatelor universitare / consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor de cercetare despre aprobarea componenţei nominale a seminarelor ştiinţifice de profil pentru un termen de 4 ani

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat ad-hoc pentru susţinerea tezei de doctor în istorie a doamnei PĂUN (RADOVICI) Maria Liliana

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la aprobarea „Regulamentului Consiliului doctoranzilor”

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice

Adobe PDF documentHotărârea cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Adobe PDF document Hotărârea privind respingerea demersului Consiliului ştiinţific al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor habilitat în pedagogie a domnului BACIU Sergiu

Adobe PDF documentHotărârea privind respingerea demersului Senatului Universităţii Agrare de Stat din Moldova cu privire la formarea Consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea tezei de doctor habilitat în economie a domnului NESTERENCO Constantin/a>

Adobe PDF documentHotărârea privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării