Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


24 februarie 2011


Hotărâre cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc [220 Kb]

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la aprobarea programelor examenelor de doctorat

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la abilitarea cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice si ştiinţifico-didactice

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la aprobarea modificărilor în componenţa Comisiilor de experţi

Adobe PDF document Hotărârea privind examinarea repetată a tezelor de doctorat în comisiile de experţi pe domeniu

Adobe PDF document Hotărârea privind respingerea demersurilor senatelor şi consiliilor ştiinţifice ale instituţiilor cu privire la formarea consiliilor ştiinţifice specializate ad-hoc pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat

Adobe PDF document Hotărârea privind validarea deciziei Consiliului ştiinţific al Institutului de Filologie al AŞM despre aprobarea preşedintelui Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea 10.01.01 – Literatura română

Adobe PDF document Hotărârea cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate